เผยลิสต์รายชื่อจังหวัดที่ วอล์กอินรับ ซิโนฟาร์ม ฟรี

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์วันที่ 19 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับVC ซิโนฟาร์ม แบบ walk in

เฉพาะผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น

จำนวน 500 คน

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

ณ ศูนย์รับVCสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

คุณสมบัติผู้ที่สามารถวอล์กอินเข้ารับการรับVC ซิโนฟาร์ม ฟรี มีดังนี้

มีสัญชาติไทย

มีอายุ 18 ปี นับถึงวันรับVC

ไม่เคยรับVCป้องกันCV-19 มาก่อน