ไม่รอดอีกราย กู้ภัย ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม บูสต์เข็ม 3 ด้วยแอสตร้าฯ

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับเมื่อวันที่ 18 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางครอบครัวของนายประสงค์ บุญเขียน วัย 40 ปี หรือ นายกานต์ ซึ่งเป็นอาสากู้ภัยของมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรี นอนเสี ยชีวิตอย่างปริศนาภายในห้องพักที่ หมู่ 4 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

หลังนางน้อย บุญเขียน วัย 64 ปี ผู้เป็นแม่เป็นผู้พบศพลูกชายเมื่อเวลา 02.00 น. ที่ผ่านมา ก่อนจะแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิพร้อมด้วยแพ ทย์เวรโรงพย าบาลศูนย์ราชบุรี ทำการชันสูตรก่อนจะนำร่างผู้ต ายไปผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุของการเสี ยชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้ตา ย โดยญาติๆ กำลังจัดเตรียมเก็บกวาดสิ่งของเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานศพของ นายประสงค์ บุญเขียน หรือ นายกานต์ ผู้เ สียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 3 บูสเตอร์ ได้เพียงไม่ถึง 24 ชม. ซึ่งก่อนหน้าผู้เสี ยชีวิตได้ฉี ดวั คซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม

สอบถาม นายสมควร บุญเขียน วัย 43ปี พี่ชายของผู้ ต าย กล่ าวว่า ทางครอบครัวติดใจในสาเหตุการเสี ยชีวิตของน้องชาย เพราะก่อนหน้าที่จะไปฉี ดวั คซีน น้องชายเป็นคนที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่ วย และไม่เคยไปนอนรักษาภายในโรงพย าบาล แต่หลังจากรับการฉี ดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 3 ที่โรงพย าบาลราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 17 ก.ย.64 เวลา 16.17 น. ซึ่งปกติน้องชายของตนเป็นครูสอนขับรถยนต์ และ

เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรี ชอบช่วยเหลือสังคม และไม่เคยเ จ็บป่ วยถึงขั้นเข้าโรงพย าบาล ไม่มีโ รคประจำตัว แต่หลังจากฉี ดวั คซีนได้ไม่ถึง 10 ชั่วโมง น้องชายก็นอนเสี ยชีวิตภายห้องพัก ซึ่งตนก็ทราบจากมารดาซึ่งเป็นคนพบเห็นคนแรกว่า

ช่วงเวลาเที่ยงคืนได้ยินเสียงน้องชายส่งเสียงไอ และได้ยินบ่นออกมาจากในห้องว่า คืนนี้กูตา ยแน่ และไฟในห้องยังคงเปิดอยู่ และไม่มีสัญญาณใดๆ หรือคำบอกลาใดๆเลย เพราะหลังจากกลับจาก ฉี ดวั คซีนมาก็ไม่เห็นมีอาการใดๆเช่นกัน จนในช่วงเวลา 02.00 น. มารดาจะไปเข้าห้องน้ำซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับห้องน้องชาย เห็นว่าห้องยังเปิดไฟจึงเปิดเข้าไปดู เห็นน้องชายนอนแน่นิ่ง ปากกลายเป็นสีเขียว นอนเสี ยชีวิตในท่านอนหงายที่พื้นห้องข้างเตียงนอนดังกล่ าว

สอบถามแม่ผู้ตา ย นางน้อย บุญเขียน เล่ าว่า ตนมั่นใจว่าลูกชายต้องต ายเพราะไปฉี ดวั คซีนมาอย่างแน่นอน เพราะก่อนหน้าที่จะไปฉี ดวัคซี นลูกชายไม่เป็นอะไรเลย แข็งแรงดีทุกอย่าง ยังพูดคุยกันอยู่ และยังคอยห้ามไม่ให้ลูกไปฉี ดวัค ซีนเพิ่มเพราะเดิมฉี ดครบแล้ว 2 เข็ม แต่เมื่อลูกชายทางต้นสังกัดที่เป็นอาสามูลนิธิ ได้ลงชื่อลูกชายเข้าฉีดเข็มที่ 3 ตนก็ไม่ได้ว่าอะไร ก่อนที่ช่วงเย็นลูกชายจะมาคุยให้ฟังว่า “ฉี ดเข็ม 3 มาแล้ว ไม่เป็นอะไร” ก็ไม่คาดคิดว่าหลังจากฉี ดวัคซีนแล้วจะมาเสี ยชีวิต เพราะร่างกายแข็งแรง อีกทั้งยังชอบช่วยเหลือสังคม ที่ไหนเกิดอุบัติเหตุก็จะออกไปช่วยทุกครั้ง ตนในฐานะคนเป็นแม่อย ากร้องขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวตนด้วย

อย่างไรก็ดี ตอนนี้ศพของ นายประสงค์ บุญเขียน วัย 40 ปี อาสากู้ภัย ได้ถูกนำส่งที่โรงพย าบาลราชบุรีเพื่อรอแพ ทย์ชันสูตรศ พว่า ลูกชายเสี ยชีวิตด้วยสาเหตุอะไร ซึ่งทางครอบครัวมั่นใจว่าเสี ยชีวิตเพราะจากการฉี ดวัคซี นอย่างแน่นอน เพราะผู้ตา ยแข็งแรงดี ไม่เคยมีโ รคประจำตัว หากไม่ไปฉี ดวัคซี นก็คงไม่ต าย ตอนนี้รอแพ ทย์สรุปผลการเสี ยชีวิต หากระบุตา ยด้วยโร คอื่น ครอบครัวก็จะเดินหน้าร้องขอความเป็นธรรม และจะรวบรวมเอกสารหลักฐานยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบในสาเหตุการเสี ยชีวิตที่แท้จริง และไม่อย ากให้ใครต้องมาสูญเสี ยเหมือนครอบครัวของตน

ขอบคุณ ข่าวช่องวัน