หวิดชวดเงิน 10,000 ใครยังไม่เช็ก เช็กด่วน หลังสถานะผู้รับเงินช่วยเหลือเปลี่ยน

เป็นเรื่องให้ผู้ประกันตน งงกันเป็นแถว เมื่อวันที่ 18 ก.ย.64 ประกันสังคม แจ้งระบบประมวลผลผู้ได้สิทธิเยียวย าแล้วเสร็จโดยให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา

ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนใหม่และชำระเงินระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 64 และ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา

ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนใหม่และชำระเงินระหว่างวันที่ 1-24 สิงหาคม 64 สามาถเข้าเช็กสิทธิได้ที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th/eform_news

ทั้งนี้ เวลาต่อมาได้มีผู้ประกันตนหลายคนเกิดข้อสงสัย เนื่องจากสถานการณ์เยียวย าเปลี่ยนไป ล่าสุดทางด้าน สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว

เบื้องต้นเกิดจากการประมวลผลข้อมูลยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงมีการดึงข้อมูลกลับและประมวลผลใหม่ ซี่งอาจทำให้ผู้ประกันตนบางท่านมีสถานะเปลี่ยนไปจากเดิม

โดยจะทำการอัพเดทข้อมูลใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 18 กันย ายน เป็นต้นไป และให้ทยอยเช็กสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้-20 กันย ายน 64 หากไม่ได้รับสิทธิให้ยื่นทบทวนสิทธิได้เลย

อย่างไรก็ตาม วันนี้สถานะหลายคนเริ่มเปลี่ยนแล้ว จากที่ก่อนหน้านี้ได้รับสิทธิ เปลี่ยนเป็นไม่ได้รับสิทธิ รีบยื่นทบทวนสิทธิกันนะคะ