พบอีก คลัสเตอร์ใหม่ ผวจ สั่งปิดโรงงานผลิตน้ำยางพาราจิบหยู่ลาเท็กซ์ หลังพบผู้ติด 44 ราย

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ วันนี้ 18 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ อ.เบตง จ.ยะลา มีมติสั่งปิดโรงงานน้ำยางพาราในพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองเบตง เป็นเวลา 14 วัน มีผลวันที่ 18 ก.ย.นี้

ขณะที่ทาง ศปก.อ.เบตง ขอให้หาสถานที่รองรับการกักตัวของโรงงาน (FAI) เมื่อพบผู้ติ ดเ ชื้อภายในโรงงานทันที

สำหรับโรงงานแห่งนี้ เป็นโรงงานผลิตน้ำย างพารา ส่งออก ขนาดใหญ่ มีพนักงาน 135 คน

แบ่งออกเป็นคนไทย 98 คน แรงงานพม่า 37 คน เริ่มพบพนักงานทยอยติดเชื้ อโ ควิด-19 ตั้งแต่ช่วงวันที่ 13 ก.ย. 2564 จนถึงปลายเดือน 17 ก.ย.2564 รวม 44 คน

ซึ่งทางโรงงานไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดในโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้ง รพ.สนาม

ในโรงงาน ไว้รองรับการกักตัว จึงสั่งปิดเป็นเวลา 14 วันจนกว่าสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบ าดโ รคเป็นไปตามมาตรการที่ทางสาธารณสุขกำหนด

ขณะที่ เชียงหมูในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงต้องปิดแผงชั่วคราว หลังพบพนักงานโรงงานฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองเบตงติดเชื้ อโ ควิด-19

และ ร้านสะดวก เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาแกรนด์วิลล่า ได้ปิดให้บริการชั่วคราวหลังพบพนักงานติดเชื้ อโ ควิด-19 จากชุมชนที่มีการติ ดเชื้ อโ ควิด-19