ยายอยากฉีด vc แต่ไร้บัตรประชาชน

คนแห่วิพากษ์วิจารณ์กันเพียบ จากกรณี น.ส.สมัคร วงศ์ล่ าม อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมู่บ้านโคกม่วย หมู่ที่ 3 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ประสานผู้สื่อข่าวขอให้ไปดูสภาพชีวิตของ นางบุญ ชามัด อายุ 71 ปี ที่ใช้ชีวิตอย่างลำบ าก ไม่มีแม้แต่บัตรประชาชน และยังไม่ได้รับวั คซีนสักเข็ม

ย ายบุญ เล่ าว่า เกิดที่อุบลราชธานี จำวันเกิดไม่ได้ จำได้แต่ว่าปี 2493 พ่อแม่พามาอยู่ที่ อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี ตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ต่อมาโตขึ้นได้สามีชาวอุบลฯ สามีพาไปอยู่ที่อุบลฯหล ายปี แต่ไม่มีลูก

หลังจากพ่อแม่เ สียชีวิต สามีได้เลิกร า จึงนำตนมาส่งไว้ที่บ้านดอนหันให้อยู่กับพี่สาว ต่อมาพี่สาวเ สียชีวิตไป จึงอยู่กับหล านลูกของพี่สาวและหล านเขยย้ายเร่ ร่ อนมาอยู่ที่บ้านโคกม่วย ประมาณ 10 ปีก่อน

ชาวบ้านสงสาร จึงให้ไปปลูกกระท่อมอยู่อาศัยที่ริมสระสาธารณะหมู่บ้าน ต่อมาทางหมู่บ้านขอความช่วยเหลือทางอำเภอ จึงได้วัสดุอุปกรณ์มาปลูกสร้างบ้านพอคุ้มแดดคุ้มฝน

แต่เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน จึงไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการใด ๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากมีแค่เอกสาร สำเนาหลักฐานการรับเข้าเรียน และสำเนาบัตรของครูใหญ่เท่านั้นที่เก็บติดตัวมา

ตนเคยนำเอกสารเหล่ านี้ไปหาอำเภอ เพื่อขอความช่วยเหลือในการระบุตัวตนทำบัตรประชาชน พอให้ได้รับสวัสดิการของรัฐเลี้ยงชีพ แต่ทางอำเภอบอกให้รอฟังข่าว ซึ่งผ่านมา 8 ปี ก็ไม่มีการติดต่อกลับมา

ช่วงหลังตนทำหนังสือไปที่จังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่แจ้งให้กลับไปติดต่อที่อำเภอใหม่ ตนจึงหมดหวัง

เจ้าหน้าที่ อสม. กล่ าวว่า ถึงตรงนี้ผ่านมาจนย าย อายุ 71 ปีแล้ว แต่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใด เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน ยิ่งตอนนี้โ รค โ ค วิ ด-19 กำลังระบ าด อย ากให้ย ายได้สิทธิ์ฉีดวั คซีนด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือคุณย ายด้วยนะคะ