นายกฯ เผย จ่อปลดล็อกกิจกรรม

ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก วันนี้ 17 ก.ย.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กล าโหม กล่ าวภายหลังตรวจเยี่ยมโรงงานตามโครงการ Factory Sandbox ถึงสถานการณ์ ว่า ยืนยันว่าเราพย าย ามทำอย่างเต็มที่ จ่อปลดล็อกกิจกรรม วันนี้มีเตียงว่างมากขึ้นในการนำคนเข้าสู่ระบบการรักษา

รวมถึงมีการตรวจด้วย ATK และ RT-PCR โดยจะเห็นว่าตัวเลขยังทรงๆ อยู่ ซึ่งต้องดูว่าสิ่งที่ทำเชิงรุกไปมากและตัวเลขเพิ่มขึ้นไม่มาก ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดต้องไปดูว่ายอดคนรักษาหายด้วย ซึ่งบางทีตัวเลขใกล้เคียงกันหรือมากกว่า

พล.อ.ประยุทธ์ กล่ าวอีกว่า วันนี้เรายังมีเรื่อง bubble and seal และแซนด์บ็อกซ์ต่างๆ ซึ่งเราต้องอยู่กับโรคนี้ไปอีกนาน ดังนั้นจะอยู่อย่างไร สิ่งสำคัญที่สุดมาตรการทางสังคมต้องช่วยกันดูแล ช่วยกันรักษาและช่วยกันเตือน โดยหล ายธุรกิจที่ปิดในช่วงนี้ ก็เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข

พล.อ.ประยุทธ์ กล่ าวอีกว่า วันนี้เรายังมีเรื่อง bubble and seal และแซนด์บ็อกซ์ต่างๆ ซึ่งเราต้องอยู่กับโรคนี้ไปอีกนาน ดังนั้นจะอยู่อย่างไร สิ่งสำคัญที่สุดมาตรการทางสังคมต้องช่วยกันดูแล ช่วยกันรักษาและช่วยกันเตือน โดยหล ายธุรกิจที่ปิดในช่วงนี้ ก็เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข

ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่ามีปัญห าอุ ปสรรคอะไรก็ตาม ตนในฐานะหัวหน้ารัฐบาล จะมุ่งเน้นความเ ดือด ร้ อนของประชาชนเป็นหลักทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่ชลบุรี แต่อยากให้ประเทศไทยปลอดภัยจากCV หรือเราจะอยู่ร่วมกับCVได้อย่างไร

โลกยุคหลังCV ไม่ใช่โลกใบเดิมของเราอีกแล้ว เราต้องอยู่อย่างนี้อีกนาน และคิดว่าระบบสุขภาพเราดีที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ เพราะเราทำหล ายอย่างที่หล ายประเทศยังไม่ได้ทำ หล ายประเทศที่มาพบผมก็พร้อมอย ากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเรา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการเปิดประเทศ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ หล ายประเทศก็จะเอาไปทำ นี่เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ขอให้เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขไทย” พล.อ.ประยุทธ์ กล่ าว