ทีมช่าง อบจ.ขอนแก่น ซ่อมแซมถนนดวงจันทร์แล้ว

ชาวเน็ตแชร์เรื่องราวนี้กันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 บนถนนสายทางบ้านห้วยโจด หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ขณะที่นายสุริย า นาทัน หัวหน้าฝ่ายกองช่างและซ่อมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายตระกูล เจริญเชื้อ สจ.เขต 2 อำเภอกระนวน กำลังนำทีมช่างและรถบรรทุกหินคลุก มาลงในจุดที่จะซ่อมแซมถนนสายทางดังกล่ าว ที่เป็นหลุมข รุ ข ร ะ อยู่นั้น

นายสุริย า นาทัน หัวหน้าฝ่ายกองช่างและซ่อมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในช่วงหน้าฝนของทุกๆปี อบจ.ขอนแก่นก็จะได้รับการร้องเรียนในเรื่องของถนนพั ง ในหล ายพื้นที่ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็จะสั่งให้กองช่าง นำเครื่องจักรลงพื้นที่ไปซ่อมแซมถนนให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือด ร้ อนให้ก่อน ในส่วนสายทางห้วยโจด หนองโนนั้น

จากการสำรวจพบว่าถนนพั งรวมระยะทางประมาณ 3 กม.เมื่อนายก อบจ.ขอนแก่น ทราบเรื่อง ก็ส่งทีมช่างมาสำรวจและพิจารณาซ่อมแซมให้ทันที โดยจะซ่อมแซมให้ประชาชนได้ใช้งานไปก่อน ซึ่งจะนำเครื่องจักรมาเกรดลงหินคลุกบดอัดให้แน่นหนา ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก และหากไม่มีฝนตกลงมาการทำงานของทีมช่าง อบจ.ก็จะดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขนย้ายเครื่องจักรและหินคลุกมาลงในพื้นที่ จากนั้นก็จะดำเนินการซ่อมแซมทันที

นางสาวฉลวยจิต วันสืบ อายุ 33 ปี พร้อมเพื่อนสาวที่แต่งชุดนักบินอวกาศ และแชร์ในโซเชียล เพื่อเรียกร้องให้หน่วยวานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการสร้างถนนและซ่อมถนนสายทางดังกล่ าวให้เรียบร้อย ก็พากันเดินทางมาดูการซ่อมถนนในครั้งนี้ด้วย

และกล่ าวกับผู้สื่อข่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ถึงสิ่งที่ทำขึ้นมาแล้วผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ความสนใจ และลงมือทำอย่างรวดเร็ว

แม้จะเป็นการซ่อมแซม และเป็นการแก้ไขปัญห าเฉพาะหน้า ก็ถือว่าดีกว่าไม่ทำ และเชื่อว่าอบจ.ขอนแก่นจะจัดสรรงบประมาณ 10 ล้านบ าทมาทำถนนให้ใหม่จริงๆ ซึ่งหลังการซ่อมถนนแล้วเสร็จก็จะมาทำคอนเทนต์ความสำเร็จของชาวบ้านและผู้สัญจรไปมาบนถนนสายทางดังกล่ าว เพื่อขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย