จัด 10 อันดับจังหวัด ยอดผู้ติด CV สูงสุดวันนี้

ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ CVวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดCVสูงสุด

จํานวนผู้ติดCVในประเทศรายใหม่ วันที่ 17 กันย ายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 2911 ราย

2 สมุทรปราการ 1110 ราย

3 ชลบุรี 935 ราย

4 ระยอง 636 ราย

5 ราชบุรี 501 ราย

6 ยะล า 444 ราย

7 สมุทรสาคร 387 ราย

8 ปราจีนบุรี 367 ราย

9 นครศรีธรรมราช 354 ราย

10 สระบุรี 329 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ยังคงติดCVอันดับที่ 1 ของประเทศ ตามด้วย สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ราชบุรี ยะล า สมุทรสาคร ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช และสระบุรี