จังหวัดเดียว พบกระจายทั้งหมด 94 คลัสเตอร์

มีประชาชนให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 กันย ายน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก รายงานสถานการณ์ CV-19 ประจำวัน ระบุว่า วันนี้มีรายงานผู้ติด CV-19 รายใหม่ จำนวน 935 ราย แบ่งเป็น

1. Cluster ทหารเกณฑ์ผลัด 1/2564 อำเภอสัตหีบ 60 ราย สะสม 631 ราย

2. Cluster เขตพื้นที่ทหาร อำเภอสัตหีบ 35 ราย สะสม 95 ราย

3. Cluster บริษัท ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบ้านบึง 42 ราย สะสม 92 ราย

4. Cluster บริษัท ไทยจูรองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอบ้านบึง 14 ราย สะสม 32 ราย

5. Cluster บริษัท เกษม เอ็นจิเนียริ่งแอนคอนซัลแตน จำกัด อำเภอบ้านบึง 7 ราย สะสม 17 ราย

6. Cluster บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด อำเภอศรีราชา 5 ราย สะสม 106 ราย

7. Cluster บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอพานทอง 5 ราย สะสม 5 ราย

8. แคมป์ก่อสร้าง บริษัท พรพระนคร อำเภอบางละมุง 8 ราย สะสม 8 ราย (BBS)

9. อาชีพเ สี่ย งพบปะผู้คนจำนวนมาก 30 ราย

10. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหล ายแห่ง 43 ราย

11. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เ สี่ย งต่างจังหวัด (จังหวัดระยอง) 1 ราย

12. สัมผัสผู้ติดยืนยัน

12.1 ในครอบครัว 282 ราย

12.2 จากสถานที่ทำงาน 147 ราย

12.3 บุคคลใกล้ชิด 25 ราย

13. สัมผัสผู้ติดยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวน) 70 ราย

14. อยู่ระหว่างการสอบสวน 161 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,083 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 368 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

การแ พร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน มีปัจจัยเ สี่ย งมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการแ พร่กระจายเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 75 แห่ง และตล าด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง ขอความร่วมมื อ ตล าดดังนี้

1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย

2. ไม่สังสรรค์

3. ติด CV-19 ต้องหยุด

4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมื อทุกครั้ง ไม่ใช้มื อจับหน้าโดยไม่ล้างมื อ

5. ใส่แมสก์ตลอดเวล า

6. เมื่ อมีผู้ติดในตล าด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน

7. เมื่ อมีการปิดตล าด ขอความร่วมมื อผู้สัมผัส หรือมีความเ สี่ย งต่อการติด CV-19 ให้หยุดอยู่บ้าน

8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เ สี่ย ง

และขอความร่วมมื อในสถานประกอบ มาตรการดังนี้

1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่ม

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ติด CV-19 ต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้ วมื อ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมื อทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวล า ล้างมื อบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง เป็นที่อยู่ของพนักงานหล ายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระจายในบริษัท ขอความร่วมมื อพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอ ดส่อง

ขณะนี้มีแพร่กระจายในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติด CV-19 เดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติด CV-19 ปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เ ชื้อเข้าทางจ มู ก ป า ก ต า ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมื ออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวล า พย าย ามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมื อบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติด CV-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่ CV-19 แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบ แต่มีหล ายๆ รายตรวจพบในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหา CV-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่กระจายต่อไป

อย่างไรก็ตาม ชลบุรี ติด CV-19 ยังหนัก 935 ราย กระจาย 94 คลัสเตอร์ ห่วงหล ายคนพบ CV-19 เมื่อตรวจรอบ 2