อ.เฉลิมชัย ตักเตือน หนุ่ม กรรชัย

เป็นเรื่องราวที่ถูกวิจารณ์หนักในโลกโซเชียล จากกรณี อ.สุขุม มีพันแสน ศิลปินวาดภาพ ออกรายการโหนกระแส เปิดเผยว่า ได้นำกระ ดู ก นิ้ วของศิลปินชื่อดังที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) และ อ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ศิลปินครูพุทธศิลป์ มาห้อยคอเวล าที่วาดภาพ เพราะเชื่อว่าทำให้ตนเองและภาพมีพลัง ซึ่งต่อมา นายดอยธิเบศร์ บุตรชาย อ.ถวัลย์ ออกมาโพสต์ยืนยันว่าล อยอั คารก ระดู กพ่อไปแล้ว ไม่ว่าก ระดู กนั้นจะจริงหรือไม่ แต่ตนซึ่งเป็นทาย าทไม่อนุญาต การกระทำดังกล่ าวทำล ายวงการศิลปะและตนต้องออกมาปกป้องพ่อ

ล่ าสุด วันที่ 16 กันย ายน 2564 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง ได้กล่ าวถึงเรื่องนี้เช่นกัน บอกว่า ดอยธิเบศร์ ดัชนี ทำถูกต้องแล้วที่ออกมาปกป้องพ่อ พร้อมฝากข้อความย าวเหยียดไปถึง หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการโหนกระแส ตำหนิและตักเตือนเรื่องการเชิญแขกรับเชิญมาออกรายการ ไม่ควรเอามันอย่างเดียว ให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย

โดยระบุว่า.. ถูกแล้วน้องรักต้องปกป้องพ่อ “แ ม่งเอาดังแบบค ว าย ๆ” ฝากไปถึงไอ้น้องหนุ่มโหนกระแสหน่อย เพราะความไม่รู้เรื่อง ไม่ศึกษาและเข้าใจงานศิลปะที่ทรงคุณค่าจริง ๆ ไม่รู้จักระดับของศิลปินที่เป็นการยอมรับในแวดวง แค่เอาแปลกอะ มันจึงทำให้ประชาชนที่ไม่เข้าใจศิลปะอยู่แล้ว ยิ่งเข้าใจผิ ดต่องานศิลปะและศิลปินผู้สร้างสรรค์งานมากยิ่งขึ้น

มีศิลปินระดับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศิลปินชั้นเยี่ยมโทร. หาพี่หล ายคน บอกว่า.. ไ อ้เหลิม มึ งเป็นเสาหลักของวงการ ออกไปจัดการที เพราะมันเ สียหายต่อภาพรวมของวงการเรา จึงขอฝากตรงนี้ถึงไ อ้น้องหนุ่มน้องรักว่า..

“ตั้งแต่นี้ หนุ่มต้องระวังในการจัดใครมาออกรายการด้วยนะครับ หากหนุ่มเอาแค่มัน เอาแปลก แล้วไม่กระทบต่ออาชีพของวงการใคร ลุยสนุกไปไ ร้สาระได้เลยไอ้น้อง พี่แก่แล้วไม่อย ากมาออกทีวีกับหนุ่มเพื่อชี้แจง พูดแค่นี้คงพอแล้ว แต่ถ้าหนุ่มอย ากจะเอาศิลปินดังจริง งานดีจริง พี่แนะนำหนุ่มให้เชิญท่านศิลปินชั้นเยี่ยม ศาสตราจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์ ไปออกรายการสิ เขาเป็นรุ่นน้องพี่ ท่านพร้อมและยินดีที่จะมาออกรายการ คิดถึงนะหนุ่ม ขอให้เจริญ ๆ รวย ๆ คนรักยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะ”

นอกจากนี้ ดอยธิเบศร์ ยังกล่ าวถึง อ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ที่ได้เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 กันย ายน 2563 เนื่องจาก อ.สุวัฒน์ มากราบอัฐิ อ.ถวัลย์ ซึ่งตอนนั้น อ.สุวัฒน์ ก็ผ่ายผ อม ไม่สบายไปมากแล้ว

“พี่สุวัฒน์เคารพนับถือพ่อผมมาก ไปมาหาสู่กันตั้งแต่ผมยังเด็ก ๆ เ สียใจมากที่พี่จากพวกเราไปก่อนเวล าอันควร และที่น่าเศร้าที่สุดก็คือ มีคนเอาก ระดู กพี่สุวัฒน์มาหากิน”

รายการโหนกระแส