กองสลากฯ ประกาศแจ้ง ผู้ได้รับเงินรางวัล

มีประชาชนพูดถึงเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก สำนักงานสล ากกินแบ่งรัฐบาล ได้แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการจ่ ายเงินรางวัล ที่ทำการสำนักงานสล ากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) กองสล ากฯ จังหวัดนนทบุรี เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย.64 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่กระจาย CV19 ของรัฐบาล โดยกำหนดให้ผู้ถูกลอตเตอรี่ ทั้งประชาชน และคนรับซื้อรางวัล หากต้องการมาขึ้นรางวัล จะต้องจองคิวล่วงหน้า ผ่านช่องทางออนไลน์ และจะงดจ่ ายเงินรางวัล สำหรับผู้วอล์กอิน หรือไม่ได้จองคิวล่วงหน้า ยกเว้น เฉพาะผู้ที่ถูกกรางวัลที่ 1 เท่านั้น

ทั้งนี้ สำนักงานสล ากกินแบ่งรัฐบาล กองสล ากฯ จะเปิดจองคิวได้ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 1 ก.ย.เป็นต้นไป โดยกำหนดให้จองคิว ได้ไม่เกินคนละ 100 ใบ รวมวันละไม่เกิน 65,000 ใบ โดยแบ่งเป็น ช่วงเช้า ตั้งแต่เวล า 07.30-12.00 น. จำนวน 45,000 ฉบับ และช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.01-14.00 น. จำนวน 20,000 ใบ

ซึ่งหากคิวเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ ก็จะต้องรอจองคิวในวันถัดไป โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง ได้แก่เว็บไซต์สำนักงานสล ากกินแบ่งรัฐบาล www. glo . or . th คิวอาร์โค้ด และแอปพลิเคชัน GLO Lottery

สำหรับผู้รับซื้อรางวัล ที่มีหมายเลขประจำตัวกับสำนักงานสล ากกินแบ่งรัฐบาล กองสล ากฯ ที่นำสล ากมาฝากขึ้นรางวัลกับ กองสล ากฯ จะต้องมีการจองคิวล่วงหน้ากับสล ากเช่นกัน และจะนำเงินรางวัลฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้ภายใน 7 วันทำการ