โพสต์ประกาศรับเหรียญ ลักษณะพิเศษ 10 บ. และ 1 บ.

เป็นโพสต์ที่ถูกแชร์ต่อเยอะสุดๆ เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า รับซื้ อเงินโบราณ ให้ราคาสูง ยะล า ปัตตานี นราธิวาส และทั่วไทย โด้โพสต์ประกาศรับซื้ อเหรียญ ให้ราคาสูง โดยได้ระบุข้อความว่า # อย่าข ายถูกๆน่ะ แบบนี้ราคาแพงมาก!

โพสต์ดังกล่ าว

ขั้นตอนการข าย

1. ส่งรูปมาประเมินราคา

2.นัดเจอ

3.จ่ ายเงินสด

ยะล า ปัตตานี นราธิวาส สงล า สตูลและอื่นๆ

หากมีตามภาพนัดเจอได้ทั่วไทย

# สบายใจได้ เพราะนัดเจอได้

เหรียญนี้ข ายได้ถึง 700,000

เหรียญ 10

เหรียญ 1 บ าท