มาแล้วเงินช่วยเหลือ รอบ 2 ผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่รับเงิน 10,000 บาท

ผู้ประกันตน ต้องติดตาม เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 มีการสรุปวันโอนเงินเยียวย าประกันสังคมทุกมาตรา อัพเดทจากรองโฆษกประกันสังคม วันโอนเงินเยียวย าประกันสังคม รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 โดยกลุ่มสุดท้ายกว่า 3.4 แสนคน ได้รับเงินรวดเดียวสูงสุด 10,000 บาท โดยระบุรายละเอียดดังนี้

วันที่ 20 -21 กันย ายน 2564

โอนเงินเยียวย าให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี กลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค. 24 ส.ค. 64

วันที่ 21 กันย ายน 2564

โอนเงินเยียวย า มาตรา 39 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธย า

วันที่ 22 23 กันย ายน 2564

โอนเงินเยียวย า มาตรา 40 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธย า

วันที่ 27 กันย ายน 2564

เริ่มโอนเงินเยียวย า มาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธย า

วันที่ 28 กันย ายน 2564

โอนเงินเยียวย า ม. 40 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธย า ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ในช่วงวันที่ 4 ส.ค. 24 ส.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 3.4 แสนคน กลุ่มนี้ ได้สิทธิเยียวย า 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท