เงินช่วยเหลือรอบ 2 มาแล้ว โอน 20- 30 ก.ย. นี้ ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33, 39 และ 40

ข่าวดี เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวย าให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์cv ในระยะที่ 2 สำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรา

ทั้งมาตรา 33, 39 และ 40 คาดงบประมาณจะเข้ามาที่กระทรวงแรงงานและจัดการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15-20 ก.ย. นี้

โดยพื้นที่ 13 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ( ก.ค.-ส.ค. 64 ) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงินระยะที่ 2 มีดังนี้

1.ผู้ประกันตน ม.33 ใน 9 กลุ่มกิจการในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเยียวย า รอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท เงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชน ช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64

2.นายจ้าง ม.33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเงินเยียวย านายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท เงินเข้าบัญชีในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64

3.ผู้ประกันตน ม.39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนจะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 6

4.ผู้ประกันตน ม.40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64