ผลวิจัย ผู้ฉีดซิโนแวค ครบ 2 เข็ม

ประชาชนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 13 ก.ย.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไว รัสวิทย าคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัว Yong Poovorawan ระบุว่า

โควิด 19 วั คซีน ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเ ชื้อ หลังได้รับวั คซีนครบ 2 เข็ม

ในรูปนี้จะเห็นว่าคนที่ได้รับวั คซีนเ ชื้อตายครบ 2 (Sinovac) เข็ม เมื่อมีการติดเ ชื้ออาการลดลง ไว รัสจะกระตุ้นภูมิต้านทานเหมือนการให้วั คซีนอีก 1 ครั้ง ทำให้ระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นสูงมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยฉีดวั คซีนมาก่อน และติดเ ชื้อ ภูมิต้านทานจะห่างกันถึงกว่า 100 เท่า

ในผู้ที่ฉีดวั คซีนครบ 2 เข็มแล้วมีการติดเ ชื้อ การกระตุ้นภูมิต้านทานจะขึ้นเร็วมาก ภายหลังการติดเ ชื้อไม่กี่วันภูมิขึ้นสูงเป็นแบบ booster effect หรือที่เรียกว่า Anamnestic response จึงสามารถกำจัดไว รัสได้เร็ว อาการจึงน้อยลง ดีกว่าการได้ monoclonal antibodies ที่มีขาย ถึงแม้ว่าวั คซีนจะเป็นสายพันธุ์อู่ฮั่น การติดเ ชื้อไว รัสจะเป็นสายพันธุ์เดลต้า (คนไข้ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้า)

ระดับภูมิต้านทานที่สูงขึ้นนี้ บ่งบอกชัดเจนว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้น หรือฉีดวั คซีนเพิ่มอีก ยกเว้นว่าคนที่ติดแล้ว ยังไม่เคยฉีดวั คซีนมาก่อน ควรจะได้รับวั คซีน และวั คซีนที่จะกระตุ้นได้ดีจะต้องไม่ใช่เ ชื้อตาย วั คซีนเ ชื้อตายจะไม่ใช้เป็นตัวกระตุ้น สามารถฉีดได้ตั้งแต่ 1 เดือนหลังกลับบ้าน

การกระตุ้นจะต้องใช้ไว รัสเวกเตอร์หรือ mRNA เพียงเข็มเดียวก็เพียงพอ (เรามีการศึกษารองรับ)

เราได้มีโอกาสให้วั คซีนในการศึกษาวิจัยผู้ที่ติดเ ชื้อ และไม่เคยได้รับวั คซีนมาก่อน

โดยการให้วั คซีนและดูการตอบสนองจำนวน 120 คน จะแสดงผลให้ดูในโอกาสต่อไปและรอเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ