เริ่มลง​ทะเ​บียนบ้าน​ล้าน​หลั​ง เ​ฟส 2 เริ่​มต้​น 5,000 ต่อเดื​อน

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 64 ถือเป็นวันแรก ที่โครงการ บ้านล้านหลัง เฟส 2 กับ ธนาคารธอส เปิดให้ลงทะเบียน จนถึง 31 ธ.ค. 2566

หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ GHB ALL จะได้รหัส9ตัว ทางไลน์GHB Buddy ใช้ยื่นขอสินเชื่อ

โครงการ บ้านล้านหลังเฟส 2 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ราคาบ้านไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

ดอกเบี้ยคงที่1.99เปอร์เซน 4 ปี

ผ่อน 40 ปี เงินงวดคงที่ 84 งวด

ฟรี ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท

ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

ค่าประเมินราคาหลักประกัน

ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000

ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

บ้านล้านหลัง