ชัดเจน ผู้ประกันตน ม.40 รายใหม่ กลุ่มใดจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 หรือ 10,000 บาท

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานประกันสังคม ได้ทยอยโอนเงินเยียวย า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 ในประเทศไทย

เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 39 และ 40 ที่ตรงตามเงื่อนไขในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อย และสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์

สามารถยืนทบทวนสิทธิ์ของตนเองได้ โดยทางสำนักงานประกันสังคมยื่นเวลาขอทบทวนสิทธิ์ออกไปถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ทางสำนักงานประกันสังคมยังเผยว่า เงินเยียวย าในรอบที่ 2 จะโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ ที่ผูกกันเลขบัตรประชาชน ภายในเดือนกันย ายน 2564 นี้

และสำหรับผู้ประกันตน ม.40 รายใหม่ ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 19 จังหวัด

ได้แก่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม

และสิงห์บุรี จะได้รับเงินเยียวย าคนละ 5,000 และ 10,000 บาท

ทางด้าน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว.แรงงาน) ยืนยันว่า ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครใหม่ และขึ้นทะเบียนช่วงวันที่ 4 – 24 ส.ค.64 มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิเยียวย า 2.6 ล้านคน และสามารถแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม

+ กลุ่มรับเงินเยียวย า 5,000 บาท +

ผู้ประกันตน ม.40 รายใหม่ ผู้ซึ่งขึ้นนทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564

ในพื้นที่ 16 จังหวัด คือ นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

+ กลุ่มรับเงินเยียวย า 10,000 บาท+

ผู้ประกันตน ม.40 รายใหม่ ผู้ซึ่งขึ้นนทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564

ในพื้นที่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า

ซึ่งเป็นจังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่ ก.ค.64

ได้รับสิทธิเยียวย า 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท (รวม 2 เดือน ได้10,000 บาท)

ทั้งนี้สำหรับผู้ประกันตน ม.40 รายใหม่ เงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น โดยเงินจะเข้าในช่วยปลายเดือนกันย ายน 2564 นี้