ชัดเจนสธ. แจงไทยยกเลิกใช้ สูตรแอสตร้าฯ 2 เข็มแล้ว

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับเมื่อวันที่ 11 กันย ายน ที่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโร ค ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็น รพ.ศิริราช ออกประกาศชี้แจงการฉี ดวั คซีนป้องกันโ ควิด-19

จากที่ก่อนหน้านี้จะฉี ดสูตรแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม เปลี่ยนเป็นสูตรไขว้ ซิโนแวคและแอสตร้าฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของ สธ. ว่า ยืนยันว่าไม่ได้มีประเด็นอะไร

เพียงแต่ รพ.ศิริราช ขึ้นกับโควต้าของกรุงเทพมหานคร(กทม.) เมื่อมีการเปลี่ยนเป็นฉี ดสูตรไขว้ SA คือ เข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค และอีก 3 สัปาดห์มาฉี ดเข็ม 2 เป็นแอสตร้าฯ

เพื่อให้ภูมิต้านทานโ รคที่เกิดขึ้นเร็วกว่าการฉี ดแอสตร้าฯ 2 เข็มที่ใช้เวลาห่างกันถึง 12 สัปดาห์ ทางรพ.ก็เปลี่ยนตาม

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงว่าประเทศไทยจะไม่มีการฉี ดวั คซีนสูตรแอสตร้าฯ 2 เข็มแล้วใช่หรือไม่

นพ.โอภาส กล่ าวว่า การศึกษาผลวิจัยฉี ดสูตรไขว้ SA เราพบว่าประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานโร คสูงเทียบเท่ากับการฉี ด แอสตร้าฯ 2 เข็มแต่ใช้เวลาที่สั้นกว่า

ด้วยสถานการณ์เดลต้าขณะนี้ เราก็จะไม่ใช่แอสตร้าฯ 2 เข็ม เพราะต้องใช้เวลากว่า 12 สัปดาห์ จึงใช้สูตรไขว้ในการฉี ดเพื่อเร่งสร้างภูมิต้านทานให้ประชาชน

อย่างไรกก็ตาม อธิบดีกรมควบคุมโร ค ยืนยัน ไทยยกเลิกใช้ สูตรแอสตร้าฯ 2 เข็มแล้ว เหตุ ไม่ทันต่อเดลต้า ปรับใช้สูตรไขว้ทั่วประเทศ