กรมควบคุมฯ ย้ำเริ่มฉีดวัคซีนCV-19สูตรไขว้ ทั่วประเทศ

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโร ค กล่าวถึงกรณีที่โรงพย าบาลศิริราช ออกประกาศชี้แจงการฉี ดวัค ซี นป้องกันโ ค วิ ด -19

จากที่ก่อนหน้านี้ จะ ฉี ดสูตรแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม เปลี่ยนเป็นสูตรไขว้ ซิโนแวค และแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

โดยทางด้าน นพ.โอภาส ยืนยันว่า ไม่ได้มีประเด็นอะไร เพียงแต่โรงพย าบาลศิริราช ขึ้นอยู่กับโควตาของกรุงเทพมหานคร (กทม.)

เมื่อมีการเปลี่ยนเป็นฉี ดสูตรไขว้ SA คือเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค และอีก 3 สัปดาห์ มาฉี ดเข็ม 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อให้ภูมิต้านทานโ รค ที่เกิดขึ้นเร็วกว่า การฉี ดแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ที่ใช้เวลาห่างกันถึง 12 สัปดาห์ ทางโรงพย าบาลก็เปลี่ยนตาม

ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมโร ค บอกด้วยว่า จากการศึกษาผลวิจัยฉี ดสูตรไขว้ SA พบว่า ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานโ รคสูง เทียบเท่ากับการฉี ดแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม แต่ใช้เวลาที่สั้นกว่า ซึ่งด้วยสถานการณ์แพร่ระบา ดในขณะนี้ ที่ส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรั สโควิ ดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตา ก็จะไม่ใช้การ ฉี ดแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม เพราะต้องใช้เวลากว่า 12 สัปดาห์ จึงใช้สูตรไขว้ในการฉี ด เพื่อเร่งสร้างภูมิต้านทานให้ประชาชน