แห่ชม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โปรดประทานภาพถ่ายส่วนพระองค์ขณะประทับในพระตำหนักกองบิน41

เป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากวันนี้ที่ 9 กันย ายน 2564 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


โพสต์ดังกล่ าว

โปรดประทานภาพถ่ายส่วนพระองค์ขณะประทับในพระตำหนักกองบิน41 จังหวัดเชียงใหม่ การนี้พระองค์ท่านทรงประทาน hashtag


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

#กินไ ส้ อยู่บ้านกันเด้อ โดยสืบเนื่องจากสถานการณ์cv-19 ในปัจจุบันที่ยังมีความรุ น แ ร งในประเทศ ควรเว้นระยะห่างจากสังคม อยู่บ้าน งดเดินทาง และยังประทานกำลังพระทัยถึงพสกนิกรทุกคนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ด้วยกัน #องค์หริภา

ขอบคุณ ทีวีพูล