เปิดลงทะเบียน บ้านล้านหลัง เฟส 2

เรียกได้ว่ามีคนให้ความสนใจอย่างมากมาย เริ่มแล้วตั้งแต่วินาทีนี้ เปิด ลงทะเบียน บ้านล้านหลัง เฟส 2 ราคาไม่เกิน 1.2 ล้าน ผ่ อน 40 ปี ผ่ อนเริ่มต้น 5,000 บ าท ต่อเดือน

วันที่ 10 ก.ย. 64 ถือเป็นวันแรก ที่โครงการ บ้านล้านหลัง เฟส 2 กับ ธนาคารธอส เปิดให้ลงทะเบียน จนถึง 31 ธ.ค. 2566 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน 2 หมื่นล้านบ าท โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ GHB ALL จะได้รหัส 9 ตัว ทางไลน์ GHB Buddy ใช้ยื่นขอสินเชื่อ

โครงการ บ้านล้านหลังเฟส 2 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

– ราคาบ้านไม่เกิน 1.2 ล้านบ าท

– ดอกเ บี้ยคงที่ 1.99 เปอร์เซนต์ 4 ปี

– ผ่ อน 40 ปี เงินงวดคงที่ 84 งวด

ฟรี! ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท

– ค่าธรรมเนียมการยื่นก ู้

– ค่าประเมินราคาหลักประกัน

– ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

– ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำ น อง

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https :// millionhome . ghbank . c o . th/

Inbox : m.me / GHBank

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000

ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ http : // bit . ly / 2MkPK64