จากไปแล้ว แสงสุรี รุ่งโรจน์ หลังติดCV-19

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามจากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ ป่วยโร ครุ้ มเร้ า

และภายหลังตรวจพบติดเชื้ อโ ค วิด-19

ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพย าบาลสมุทรสาคร

ก่อนพบว่ามีอาการทรุ ดหนัก ป อด ติ ดเชื้ อ

จนต้องเข้าไ อซียูและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ล่ าสุด ( 10 ก.ย. 64) แสงสุรี รุ่งโรจน์ ได้เสี ยชีวิตลงแล้ว

โดยทางญาติจะนำศ พไปทำพิธีฌาปนกิจที่วัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลี สมุทรปราการ