สิ้น หลวงพ่อประทวน เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า

บรรดาศิษย านุศิษย์ร่วมแสดงความอาลัยยิ่ง เมื่อวันที่ 8 กันย ายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชสุทธิโสภณ (ประทวน ปภากโร) หรือหลวงพ่อประทวน เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า หรือวัดหลวงปู่ศุข อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ละสังข ารช่วงเช้ามืดของวันนี้ด้วยโรคชรา ภายในกุฏิเจ้าอาวาส สิริอายุ 89 ปี 2 เดือน 7 วัน ขณะนั่งวิปัสสนา

โดยพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการวัดปากคลอง ศิษย านุศิษย์ ร่วมกตัญญู และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมขบวนเคลื่อนย้ายสรีรสังข ารจากกุฏิไปยังศาล าเพื่อประกอบตามพิธีกรรมทางศาสนา

สิ้ นหลวงพ่อประทวน

ท่ามกล างสาธุชนและลูกศิษย์ที่ทราบข่าวกว่า 200 คน มารอรับศ พ และที่กำลังเดินทางมาอีกเป็นจำนวนมาก โดยทางวัดจะตั้งบำเพ็ญกุศลจำนวน 100 วัน

ภายหลังจากเสร็จพิธี ทั้งลูกศิษย์และประชาชนต่างเดินไปยังแผงค้าสล ากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อหาซื้ อเลขที่เกี่ยวกับหลวงพ่อประทวนซึ่งไปตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์

ทั้งเลขอายุ 89 ปี เลขวันละสังข าร คือวันที่ 8 เดือน 9 ก็เป็นเลข 89 และเลขฝาโ ลงเป็นเลข 896 ก็มีเลข 89 ทำให้เลขนี้ข ายหมดอย่างรวดเร็ว

ด้านลูกศิษย์คนสนิทเปิดเผยว่า หลวงพ่อไม่มีโรคประจำตัว แข็งแรง เดินได้ ฉันข้าวได้ตามปกติ แต่มีอาการเหนื่อยหอบตามอายุ ไม่มีล างบอกเหตุอะไร

แต่ท่านบอกให้เก็บพระ เก็บข้าวเก็บของให้ดี ไม่มีใครคิดอะไร จนมาช่วงเช้ามืดก็ไปพบว่าหลวงพ่อได้ละสังข ารขณะนั่งวิปัสสนากรรมฐาน

สิ้ นหลวงพ่อประทวน

สิ้ นหลวงพ่อประทวน

อย่างไรก็ตาม ลูกศิษย์หลงพ่อประทวน ต่างอาลัยกับละสังข ารของท่านเป็นจำนวนมาก