ข่าวดี!เปิดลงทะเบียน 9 ก.ย. ฉีดแอสตราเซเนก้า รอบประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป

ข่าวดีสำหรับประชาชน โดยเมื่อวันที่ 7 ก.ย.2564 มีรายงานว่า ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย เตรียมเปิดให้ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ลงทะเบียนรับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 ทั้งนี้ เป็นวัคซีนคงเหลือจากผู้ที่ไม่มาแสดงตน จำนวน 100,000 โดส โดยเริ่มลงทะเบียนวันที่ 9 ก.ย.นี้ เวลา 09.00 น. และจะปิดรับเมื่อมีผู้จองสิทธิครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา โดยจะฉีดวัคซีนวันที่ 14-15 ก.ย.2564

สำหรับผู้มีสิทธิรับวัคซีน

ประชาชนทั่วไป มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

สัญชาติไทย

มีที่พักอาศัยอยู่ใน กทม.

ช่องทางลงทะเบียน

เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com เวลา 09.00-22.00 น.

แอพพลิเคชัน เป๋าตัง เวลา 09.00-22.00 น.

ร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ เวลา 08.30-18.00 น.