กลุ่มต้องยื่นทบทวนสิทธิ ประกันสังคม มาตรา 30 39 และ40

ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก กรณีทบทวนสิทธิ ประกันสังคม กลุ่มไหนบ้างที่ต้องยื่นรับเงินเยียวย า จากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานนั้น เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวย า โดยสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันย ายน 2564 เป็นต้นไป

ในส่วนของผู้ที่มีสิทธิทบทวนสิทธิยื่นเยียวย าพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 9 ประเภทกิจการ และเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิจะต้องอยู่ใน 29 จังหวัด ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะล า สงขล า ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

กลุ่มผู้ประกันตน ม.40 ที่ยังไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ คือ

– กลุ่ม 3 จังหวัด ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินตั้งแต่ 1-24 ส.ค. 64

– กลุ่ม 16 จังหวัดหลัง ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินตั้งแต่ 4-24 ส.ค. 64

อนึ่ง 2 กลุ่มนี้หากตรวจสอบแล้วขึ้นสีแดง ไม่ต้องต กใจ ให้รอเช็กสิทธิผ่านเว็บอีกทีตั้งแต่ 7-15 ก.ย. 64 เนื่องจากทางประกันสังคมกำลังอัปเดตข้อมูลอยู่

ดังนั้น หากตรวจสอบแล้วได้สิทธิจะเริ่มโอนเงิน 15 ก.ย. 64 แต่เช็กแล้วไม่ได้สิทธิให้ยื่นทบทวนสิทธิทีหลังได้ โดยสามารยื่นทบทวนสิทธิได้ถึง 30 ก.ย. 64

3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า

16 จังหวัดหลัง ได้แก่ นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นทบทวนสิทธิเพื่อรับเงินเยียวย าได้เลยจ้า