นางแต๋น เข้ารับทราบข้อกล่าวหา

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 4 กันยายน นายรัชพล ศิริสาคร ทนายความ ได้เดินทางมาที่บ้านนายไชย์พล วิภา

หรือลุงพล เพื่อซักซ้อมคำให้การแก่นางสาวสมพร หลาบโพธิ์ หรือป้าแต๋น

กรณีที่ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูม ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่ าวหาว่าร่วมกระทำผิ ดกับผู้ต้ องหา โดยร่วมกันกระทำการใดๆ แก่น้องชมพู่ หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบก่อนการชันสูตรเสร็จสิ้น

ในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรหรือผลทาง ค ดีเปลี่ยนแปลงไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลก ฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ ามาตรา 150

โดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป อันเป็นการกระทำความผิ ดตามประมวลก ฎหมายอาญ าตามมาตรา 83 ขณะเดียวกันนายไชย์พลก็ได้เข้าทำการสักการะศา ลพระพรหมที่หน้าบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล

ก่อนที่จะพานางสาวสมพรและทนายรัชพลเดินทางออกจากบ้านในเวลา 09.30 น.ไปยังสถานีตำรวจภูธรกกตูม โดยมีกลุ่มยูทูเบอร์ และผู้สื่อข่าวติดตามเดินทางไปทำข่าวเป็นจำนวนมาก

เมื่อมาถึงสถานีตำรวจภูธรกกตูม มี พ.ต.ท.ธนกาญจน์ พระสุมาตย์ สว.(สอบสวน) สภ.กกตูม มาเชิญตัวนางสาวสมพรเข้าไปรับทราบข้อกล่ าวหาในห้องปฏิบัติการ โดยมีทนายรัชพลและนายไชย์พลเข้าไปร่วมรับฟังการสอบสวนด้วย

นายรัชพลกล่ าวว่า วันนี้มาทำหน้าที่แทนนายษิทธา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ซึ่งเป็นทนายความผู้ว่าค ดีเป็นการชั่วคราว เนื่องจากในวันนี้ทนายตั้มติดภารกิจ โดยจะให้นางสมพรให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไปตามความเป็นจริง และปฏิเส ธข้อกล่าวหา

เนื่องจากนางสาวสมพรไม่ได้เคยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับศ-พของเด็ กหญิงอรวรรณ วงศ์ศรีชา หรือน้องชมพู่ ตามที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆ เกี่ยวกับค ดี และถ้าจะต้องประกันตัวทางนางสาวสมพรก็ได้เตรียมหลักทรัพย์มาพร้อมด้วยแล้ว

ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะใช้หลักทรัพย์เป็นจำนวนมากเนื่องจากข้อกล่ าวหามีอัตราโท ษเพียงจ ำคุ กตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 10,000-40,000 บาท หรือทั้งจ ำทั้งปรั บ

อย่างไรก็ตาม ป๋าแต๋นเข้ารับทราบข้อกล่ าวหา เปลี่ยนแปลงสภาพน้องชมพู่