อัยการจัดเต็ม แจ้งข้อหาหนัก ป้าแต๋น

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับเมื่อวันที่ 2 กันยายน เพจ ดาวแปดแฉก ได้โพสต์ข้อความระบุว่า แจ้งข้อกล่าวหาป้าแต๋นคดีน้องชมพู่ (2 ก.ย.2564) รายงานข่าวแจ้งว่าวันนี้พนักงานสอบสวนคดีของ ด.ญ.อรวรรณ วงศ์ศรีชา หรือ น้องชมพู่ อายุ 3 ขวบ

เรียกนางสมพร หลาบโพธิ์ หรือป้าแต๋น มาพบเพื่อแจ้งให้รับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใด กระทำการใดๆ แก่ ศ-พ หรือ สภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบศ-พ ก่อน การชันสูตรพลิก ศ-พ เสร็จสิ้น ในประการที่ น่าจะทำให้ การชันสูตรพลิกศ-พ หรือ ผลทางคดี เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่

จำเป็น ต้องกระทำ เพื่อป้องกันอันตราย แก่อนามัย ของประชาชน หรือ เพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างอื่น ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี หรือ

ปรับตั้งแต่ 10,000 – 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการ กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำ โดยทุจริต หรือเพื่ออำพรางคดี ผู้กระทำ ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่า ของโทษที่กำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้น นอกจากนี้ยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ปรากฎพยานหลักฐานและพฤติการณ์ทั้งหลายในสำนวนการสอบสวน โดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสมพร

หรือแต๋น หลาบโพธิ์ ได้ร่วมกระทำผิดกับ ผู้ ต้ อ ง ห า โดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ ศ-พ ของ ด.ญ.อรวรรณหรือชมพู่ วงศ์ศรีชา หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบ ศ-พ ก่อนการชันสูตรพลิก ศ-พ เสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิก ศ-พ หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป. ขอบคุณภาพประกอบ เจ้าของภาพ

อย่างไรก็ตามบทสรุปของคดีนี้จะจบอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ขอบคุณ ดาวแปดแฉก