อนุทิน หอบเอกสาร ชี้แจง

เป็นเรื่องที่จับตามอง หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อแก้ข้อกล่าวหาของส.ส.ต่อประเด็นประสิทธิภาพของ วั ค ซี น ซิ โ น แ ว ค โดยยืนยันว่าวั ค ซี น ซิ โ น แ ว ค เป็นวัคซีนที่ดีมีมาตรฐาน ประสิทธิภาาพ ประสิทธิผล แต่เมื่อไวรัสCV-19 ก ล า ย พั น ธุ์ ไปเป็น ส า ย พั น ธุ์ เ ด ล ต้ า ทำให้การป้องกันการ ติ ด เ ชื้ อ ล ด ล ง บ้ า ง แต่ วั ค ซี น ทุ กยี่ห้อที่ใช้ในโลก ลดประสิทธิผลของการป้องกันการติดเชื้ อเช่นกัน

วั ค ซี น ซิ โ น แ ว ค สามารถจัดส่งให้เร็วที่สุด การเจรจาเกิดขึ้นปลายเดือนธันวาคม ส่งเร็วสุดคือ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ มีเพียยง 2 ล้านโดส ทั้งนี้ทางสถานทูตจีนได้ช่วยประสาน เพระวัคซีนที่จะส่งออกต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ได้รับวัคซีน หากจะบอกว่าวัคซีนของพี่ของน้องไม่ดี เกรดดีดอก ผมมองว่า เพราะอานิสงค์ของซิโนแวคในร่างกายส.ส. ติดเชื้ อไม่แสดงอาการรหรืออาการไม่รุนแรง”

เอกสารชี้แจง

นายอนุทิน ยังเปิดเผยตารางและเอกสารราคาซื้อ วั ค ซี น ซิ โ น แ ว ค โดยองค์กรเภสัชกรรม ด้วยว่า ราคาการจัดซื้อลดลงตามลำดับ แต่ยอมรับว่าการสั่งซื้อล็อตแรกที่ราคา 17 เหรียญนั้นราคาสูง แต่เมื่อมีการจัดซื้อต่อเนื่องทำให้ราคาลดลง และล็อตล่าสุด มีราคาจัดซื้อที่ 8.9 เหรียญ ซึ่งมีใบสั่งซื้อจากองค์การเภสัชกรรม ไปยังบริษัทที่ขายวั ค ซี น ยืนยันราคาล่าสุดในราคาที่ถูกกว่าสั่งซื้อครั้งแรก และเมื่อซื้อถูกลงเงินไม่ได้หายไปไหน ต้องกลับเข้ารัฐ

เอกสาร

นายอนุทิน ชี้แจงว่า การฉีด วั ค ซี น แบบไขว้ขอให้เป็นเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ตนยืนยันว่าประเทศไทยไม่ขาด วั ค ซี น ขณะนี้มีนำเข้าทุกยี่ห้อ และ สิ้นปี64 จะมีวัคซีนรวม 140 ล้านโดส คิดเป้น 70 ล้านคน หรือ 90% ของประชากร ทั้งนี้ตนยืนยันว่าในสิ้นเดือนนี้ผู้ที่ ฉี ด วั ค ซี น ซิ โ น แ ว ค ครบ2เข็มจะได้ฉีดบูสเตอร์โดส หรือ วั ค ซี น เข็มสาม แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไฟเซอร์ หรือ แอสตราเซเนก้า จึงเป็นสิ่งยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน สิ้นปีนี้ถ้าคนไทยได้รับวัคซีน 120 ล้านโดส วั ค ซีน จ ะเต็มแขน ปีหน้าจะมี วั ค ซี น บูสอีกครบทุกคนให้มี ภู มิ ต้ า น ท า น

อนุทิน