กองทัพเรือทุ่มงบกว่า 199 บาท ซื้อรถหุ้มเกราะ 8 คัน

เป็นเรื่องให้จับตามองอีกแล้ว เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลางกองทัพเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ ได้ออกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการซื้อรถหุ้มเกราะล้อยาง (8X8) ชนิดลำเลียงพล จำนวน 2 คัน วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 99,900,000 บาท คันละ 49,950,000 บาท

ภาพประกอบ

โดยมีการอ้างแหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 บริษัท ประกอบด้วย

1.บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

2.บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด

3.บริษัทปรีชาถาวรอุตสาหกรรมจำกัด

และในวันที่ 27 ส.ค. 2564 กรมการขนส่งทหารเรือ ได้ออกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการซื้อรถหุ้มเกราะอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x 4) จำนวน 6 คัน วงเงินงบประมาณ 99,900,000 บาท คันละ 16,650,000 บาท โดยมีการอ้างแหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 บริษัท ประกอบด้วย

1.บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด

2.บริษัท นันทเทรด จำกัด

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สยามพาณิชย์

รถหุ้มเกราะ

ภาพประกอบ

ขอบคุณ voicetv