เปิดไทม์ไลน์ ศธ. มอบเงินนักเรียน 2,000

ผู้ปกครองและนักเรียนสนใจข่าวนี้เป็นจำนวนมาก จากกรณี ครม. มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินมาตรการเยียวย านักเรียน โดยจะแจกเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองทั่วประเทศ เพื่อบรรเท าผลกระทบจากสถานการณ์ โ ค วิ ด-19 ล่ าสุดมีการเปิดเผยวันที่จ่ายเงินแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการเช็กสิทธิเงินเยียวย านักเรียน

– เช็กสิทธิเงินเยียวย านักเรียนในสังกัด สพฐ. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ student . edudev . in .t h

– เช็กสิทธิเงินเยียวย านักเรียนโรงเรียนเอกชน ส่วนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์

ทั้งนี้ วิธีการจ่ายเงินเยียวย านักเรียน จะจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงแก่นักเรียนหรือผู้ปกครองต่อไป อาจเป็นรูปแบบเงินสดหรือเข้าบัญชีธนาคารก็ได้ ซึ่งมีไทม์ไลน์ในการจ่ายดังนี้

– โรงเรียนรัฐบาล/เขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียนในสังกัด โอนเข้าบัญชี หรือเงินสด ตั้งแต่วันที่ 5 กันย ายน 2564

– โรงเรียนเอกชน/จ่ายตามรายชื่อนักเรียน/ค่าใช้จ่ายรายหัว โอนเข้าบัญชี หรือเงินสด ตั้งแต่วันที่ 7 กันย ายน 2564

– การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) รับเงินสด ตั้งแต่วันที่ 7 กันย ายน 2564

– ระดับ ปวช.-ปวส. ผู้ปกครองไปรับที่สถานศึกษา รับเงินสด ตั้งแต่วันที่ 5 กันย ายน 2564