อบต.ท่าช้าง พบคตปลวกขนาดใหญ่ มอบเกจิชื่อดัง ทำพิธีเพิ่มความขลัง

เป็นเรื่องราวที่ได้รับการพูดถึงกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 ส.ค.64 นายสุทิน แท่นบำรุง นายก อบต.ทับช้าง อ.นาทวี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ได้นำ ค ตปลว ก ซึ่งเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่มีน้ ำหนั กกว่า 100 กิโลกรัม จำนวน 3 ก้อน

มามอบให้พระเกจิชื่อดัง วัดอำเภอนาทวี เพื่อเก็บรักษาไว้ ทำเป็นวัตถุมงคล และเป็นพิพิธภัณฑ์ โ คตรค ตปล ว กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ค ตปลว กที่พบมาจากพื้นที่ในตำบลทับช้าง ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาธรรมชาติเป็นดินทราย ไม่มีก้อนหินประเภทอื่นอยู่ในพื้นที่ โดยผู้ที่พบเป็นพระภิกษุ จากสำนักสงฆ์เทพนิมิต ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลทับช้าง พบเข้าโดยบังเอิญ

จึงได้ประสานมายังเกจิชื่อดังของอำเภอนาทวี และได้มอบหมายให้นายก อบต.ทับช้างทำการเคลื่อนย้ายมายังที่วัดเพื่อทำการเก็บรักษาต่อไป นายก อบต.ทับช้าง กล่ าว

นายก อบต.ทับช้าง กล่ าวด้วยว่า สำหรับพื้นที่ที่พบค ตปลว กคาดว่ามีปริมาณมาก และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มีราคามีการซื้ อข ายกันในช้อปปี้และล าซาด้าขนา ดเท่านิ้ วก้ อยมีราคาหลัก 1,000 บ าท

แต่ ค ตปลว กที่พบมีลักษณะเป็นหินขนาดเท่าโอ่ง มีรูพรุ น พร้อมทั้งมีเศ ษดินและรา กไม้อยู่ในรู มีน้ ำหนั กมาก ไม่สามารถขยับได้ เนื้ อหินลักษณะคล้ายเป็นแร่เหล็กมีความแกร่ง เกิดจากตามธรรมชาติ

แต่เมื่อเจริญเต็มที่แล้วกลับผิ ดธรรมชาติออกไป หรือแทนที่จะเป็นดินธรรมดากลับกล ายส ภาพไปเป็นหิน กล ายเป็นเหล็ก หรือเป็นทองแดง เป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งซึ่งนับถือกันว่าเป็นของดีทางคงกระพันและป้องกันอันตรา ย อย่างเดียวกันกับเครื่อ งรา งของขลัง ทั่วไป

และถ้าได้นำเอามาลงอักขระเลขยันต์และพุทธาภิเษกแล้วก็จักยิ่งทวีความขลั งประสิทธิ์ยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งเกจิดังแห่งนาทวีเตรียมจะทำพิธีแล้วนำพิพิธภัณฑ์ขึ้นในโอกาสต่อไป

อย่างไรก็ตามเป็น ค ตปลว กยั กษ์ ธาตุศักดิ์สิทธิ์ 3 ก้อน เป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์หาย าก และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ค่ะ