พันธุ์ใหม่มาอีกแล้ว ชื่อ C.1.2

เป็นข่าวที่สร้างความหวา ให้อีกครั้ง เมื่อ 30 ส.ค. 64 เดลี่เมลรายงานว่า นักวิทยาศาสตร์พบเชื้ อโ ค วิ ด-19 กลายพันธุ์เก่งมากที่สุด ซึ่งพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ และตั้งชื่อเรียกว่า C.1.2 เมื่อ พ.ค.ที่ผ่านมา ในหลายประเทศทั้ง อังกฤษ จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มอริเชียส นิวซีแลนด์ โปรตุเกส และสวิตเซอร์แลนด์แล้ว

ทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Communicable Diseases and the KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform ของแอฟริกาใต้ ชี้ว่า

เชื้  อโ ค วิ ดกลายพันธุ์ C.1.2 อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายติดเชื้ อง่ายกว่าเชื้ อโ ค วิ ด-19 กลายพันธุ์อื่นๆ ที่ผ่านมา และอาจมีความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์จากการฉีดวัคซีนได้

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า เชื้ อโ ค วิ ด-19 สายพันธุ์ใหม่ C.1.2 เป็นเชื้ อโ ค วิ ด-19 ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์ C.1

ซึ่งพบในการระบาดระลอกแรก และเชื้ อโ ค วิ ด-19 สายพันธุ์ C.1.2 นับเป็นสายพันธุ์ที่เกิดการกลายพันธุ์เก่ง บ่อยครั้งมากที่สุดกว่าเชื้ อ โ ค วิ ด-19 กลายพันธุ์อื่นๆ เพราะได้เกิดการกลายพันธุ์บ่อยในอัตราสูงถึง 41.8 ครั้งต่อปี หรือเกือบสองเท่าของเชื้ อ โ ค วิ ด-19 กลายพันธุ์ที่น่ากังวลที่พบในขณะนี้

ระหว่างการศึกษาในแอฟริกาใต้ ทีมนักวิจัยพบว่าภายในหนึ่งเดือน จีโนม (ข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต) ของเชื้ อ โ ค วิ ดสายพันธุ์ C.1.2 เพิ่มขึ้นจาก 0.2% ในเดือนพฤษภาคม มาอยู่ที่ 1.6% ในเดือนมิถุนายน และเพิ่มเป็น 2% ในเดือนกรกฎาคม

ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจีโนมในระยะเวลาสั้นนี้มากกว่าที่เคยพบในเชื้ อ โ ค วิ ดสายพันธุ์อัลฟา เบตา และแกมมา

นักวิทยาศาสตร์เตือนด้วยว่า ในขณะที่มีความจำเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบจากการกลายพันธุ์ของเชื้ อ โ ค วิ ด-19 C.1.2 มากขึ้นนั้น

เชื้ อ โ ค วิ ดกลายพันธุ์ล่าสุดที่เกิดการกลายพันธุ์ต่อเนื่องบ่อยครั้งนี้ อาจช่วยทำให้เชื้ อไวรั สม ร ณะนี้สามารถหลบหลีกแอนติบอดีและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้

ขอบคุณ เดลี่เมลล์