สงกรานต์ กระจ่างเนตร สามี แหม่ม แคทรียา ถูกประกาศเป็นบุคคลล้มละลาย

วันนี้ ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ “สงกรานต์ กระจ่างเนตร์” นักธุรกิจซึ่งเป็นสามีแหม่ม คัทลียา เป็นบุคคลล้มละลาย หลังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แบงก์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้อง

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่าราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 ส.ค. 2564 เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 2173/2563 กองบังคับคดีล้ม ละลาย 2 ระบุว่า

ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ บริษัท ชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำเลยที่ 1 นายสงกรานต์ กระจ่างเนตร์ จำเลยที่ 2 นางเบญจวรรณ กระจ่างเนตร จำเลยที่ 3 เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564

ก่อนหน้านี้ ราชกิจจานุเบกษา 14 ส.ค.2563 เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท ชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำเลยที่ 1,

นายสงกรานต์ กระจ่างเนตร์ จำเลยที่ 2 และนางเบญจวรรณ กระจ่างเนตร จำเลยที่ 3 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง

สงกรานต์ กระจ่างเนตร สามี แหม่ม แคทรียา เป็นบุคคลล้มละลาย

สงกรานต์ กระจ่างเนตร สามี แหม่ม แคทรียา เป็นบุคคลล้มละลาย

สงกรานต์ กระจ่างเนตร สามี แหม่ม แคทรียา เป็นบุคคลล้มละลาย