จนท. กรมราชทัณฑ์ย้ายคุกขัง ผกก.โจ้ ยังคัดค้านการประกันตัว

ประชาชนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด วันที่ 27 ส.ค.64 ที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ ยื่นคำร้องขอฝากขังครั้งแรก พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล อายุ 39 ปี หรือผกก.โจ้ ชาวกรุงเทพมหานคร อดีต ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ เป็นจำเลย

ความผิ ดฐาน เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด,ร่วมกันฆ่ าผู้อื่นโดยท ร มานหรือโดยกระทำท า รุ ณ โ ห ด ร้ าย, ร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปข่ ม ขื น ใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใดหรือจำย อมต่อสิ่งใด

โดยทำให้กลั วว่าจะเกิดอัน ต ร ายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่ ม ขื น ใ จ หรือผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประ ทุ ษ ร้ ายจนผู้ถูกข่ ม ขื น ใ จต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมสิ่งนั้น

โดยเป็นการฝากขั งผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ ในชั้นสอบสวนผู้ต้องห าให้การปฏิเส ธตลอดข้อกล่ าวหา โดยท้ายคำร้อง พนักงานสอบสวนยังระบุว่า ได้สอบสวนและควบคุมตัวผู้ต้องห ามาจะครบ 48 ชั่วโมงแล้ว แต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้ น

เนื่องจากต้องสอบสวนพย านอีก 10 ป าก รอผลการตรวจสอบประวัติการต้องโท ษของผู้ต้องห า จึงขออนุญาตฝากขั งมีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.- 7 ก.ย. 2564 และขอคัดค้านการประกัน เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอุ ก ฉ กรรจ์ ส ะเ ทือน ขวัญ มีอัตราโท ษสูง

ประกอบกับผู้ต้องห าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำผิ ด เ สียเอง หากมีการปล่อยตัวชั่ วคราวเกรวงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพย านหลักฐาน ทั้งนี้ประสงค์จะดำเนินการยื่นคำร้องฝากขั ง โดยขอให้ศ าลสอบถามผู้ต้องห า หรือทำการไต่สวนพย านหลักฐานในการออกหม ายขั งผู้ต้องห าผ่านระบบการประชุมทางจอภาพในการฝากขั งครั้งต่อไปทุกครั้งด้วย ซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขั งได้

นอกจากนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครสวรรค์ยังได้ยื่นฝากขั ง ร.ต.ท.ธรณินทร์ มาศวรรณา อายุ 55 ปี ซึ่งเป็นตำรวจที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิ ดในฐานความผิ ดเหตุการณ์เดียวกันกับ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ โดยในคำร้องฝากขั งพนักงานสอบสวนก็ได้คัดค้านประกันเช่นเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ ประมวลก ฎหมายอ าญ ามาตรา 289 ฐานฆ่ าผู้อื่นโดยท ร ม านหรือโดยกระทำท ารุ ณโ หดร้ ายต้องระวางโท ษประ ห าร ชี วิต จนมาภายหลังไม่ปรากฎว่ามีญาติผู้ต้องห าทั้ง 2 คนยื่นขอปล่อยชั่วคราว จากนั้นเจ้าหน้าที่ร าช ทั ณฑ์ควบคุมตัวไปคุมขั งยังเ รื อนจำต่อไป

ด้านนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมร า ช ทั ณ ฑ์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่เ รื อนจำได้นำตัวพ.ต.อ.ธิติสรรค์ และพวกทั้ง 7 คนไปขั งไว้ที่เรือนจำกล างพิษณุโลก เนื่องจากเรือ น จำนครสวรรค์เป็นเรือ น จำสีแดง จึงขออนุญาตศ าลย้ายไปใช้เรือนจำกล างพิษณุโลกในการควบคุมตัวแทน หากทนายความจะเข้าพบก็คุยออนไลน์ได้

นายอายุตม์ กล่ าวว่า เรือนจำกล างพิษณุโลกมีความมั่นคงสูง มากกว่าเรือนจำนครสวรรค์ เนื่องจากมีหล ายแดน นอกจากนี้ผู้ต้องห าทั้ง 7 คนเคยเป็นตำรวจ ช่วงแรกจะกันไม่ให้เจอผู้ต้องขั งทั่วไป เพราะเกรงจะไปเจอผู้ต้องขั งที่เคยถูกจับกุ ม ทำให้ต้องแยกออกมา เพื่อความปลอดภั ยของผู้ต้องขั ง

ส่วนการรับตัวผู้ต้องขั งเข้าใหม่ จะทำตามมาตรการป้องกันโ ค วิ ดของกรมราชทัณฑ์อยู่แล้ว โดยแยกกักตัว 21 วัน หากตรวจพบติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ถ้าเป็นกลุ่มสีเขียวจะให้ย าฟาวิพิราเวียร์และฟ้าทะล ายโจรแล้วแต่อาการ

นายอายุตม์ กล่ าวว่า ส่วนกรณีที่พ.ต.อ.ธิติสรรค์ มีความเค รี ยด และเคยพย าย ามจะฆ่ า ตั ว ต า ยนั้น เรือนจำมีนักจิตวิทย าและนักสังคมสงเคราะห์ที่จะเข้าพูดคุยกับผู้ต้องขั งใหม่อยู่แล้ว อีกทั้งในห้องควบคุมตัวจะมีวงจรปิดดู 24 ช.ม. เรื่องนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมาก โดยทั้ง 7 คนจะปฏิบัติเหมือนผู้ต้องขั งคนอื่น