สาวใหญ่ฉีด CV-19 เข็มแรก เกิดอาการรุนแรงจนถึงแก่กรรม

โซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่อเวล า 08.00 น. วันที่ 26 ส.ค.ที่วัดสว่างมนัส ต.ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร มีงานบำเพ็ญกุศลศพ น.ส.บุญเกิด ฉิมจินดา อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร อาชีพขายองุ่นดองในตล าดปากน้ำหลังสวน มีเพียงญาติไม่กี่คนร่วมงานศ พ

นางเรวดี คำสุภาพ อายุ 48 ปี เพื่อนสนิท ของผู้ต ายเล่ าว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64 เวล า 10.00-11.00 น. น.ส.บุญเกิด ได้เดินทางไปฉีดวั คซีนที่ รพ.ปากน้ำหลังสวน ได้รับวั คซีนซิโนแวค 1 เข็ม แล้วเดินทางกลับบ้าน กระทั่งเวล า 12.00 น. มีญาติๆ ของ น.ส.บุญเกิด พย าย ามโทรฯ เข้ามือถือ แต่ไม่มีใครรับสาย จึงให้เพื่อนบ้านเข้าไปดูที่บ้าน พบว่านางบุญเกิด นอนคว่ำหน้ ายกข าหลั งขึ้น น้ำล ายฟูมปาก ตั วแ ข็งทื่ อ ส่งเสี ยงไม่เป็นภาษา เพื่อนบ้านจึงรีบนำส่ง รพ.ปากน้ำหลังสวน แพทย์นำเข้าห้องฉุกเฉิน ใส่เครื่องช่วยห ายใ จ แล้วส่งต่อไปยัง รพ.หลังสวน รักษาอยู่ในห้องไอ ซี ยู

โดยไม่รู้สึกตัวตลอดเวล า จน เวล า 22.00 น.วันที่ 22 ส.ค.64 ได้รับแจ้ง ว่า น.ส.บุญเกิด เสี ยชีวิต ญาติๆ จึงไปรับศ พ ได้ใบรับรองการต าย ระบุว่า สาเหตุการต ายเกิดจากเส้ น เ ลื อ ดในส ม อ ง ตี บ ตั น นำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสว่างมนัส ขณะที่ญาติพี่น้องพูดคุยกันถึงสาเหตุการตายของ น.ส.บุญเกิด สงสัยว่าน่าจะมาจากการฉีดวั คซีน

นายฐานันต์ แฟนสกุล อายุ 38 ปี ญาติของ น.ส.บุญเกิด กล่ าวว่า นางบุญเกิดเป็นโสดอยู่กับพี่สาวที่ป่วยส ม อ ง พิ ก า ร ที่บ้าน มีอาชีพเดินขายองุ่นดอง หรือองุ่นแช่อิ่ม มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เคยเ จ็ บ ป่ ว ย ไม่เคยต้องไปหาแ พทย์แต่อย่างใด แต่ก่อนจะไปฉีดวั คซีนมีความเ ค รี ย ด เพราะจะต้องไปฉี ดวั คซีน แต่ก็ไม่มีอาการอะไรมาก เมื่อฉีดวั คซีนเพียง 1 ชม. กลับมีอาการรุ น แ ร งจนเ สี ย ชีวิต

ญาติๆ จึงสงสัยและไปสอบถามเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข ได้รับตำตอบเพียงว่า เ ส้ นเ ลื อดในส ม อง ตี บตามใบรับรองการต ายและไม่ชี้แจงอื่นใด ทำให้เกิดความแคลงใจมาก ซึ่งญาติจะดำเนินการให้ได้ข้อเท็จจริงว่า สาเหตุการตายเกิดจากอะไรกันแน่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อนางสาวบุญเกิด