ศบค.ชุดเล็ก เห็นชอบ ผ่อนคลายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

ประชาชนเฝ้าติดตามข่าวอยู่ตลอด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม รายงานข่าวจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศปก.ศบค.) หรือ ศบค.ชุดเล็ก แจ้งว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคล ายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

โดยจะผ่อนปรนให้ร้านอาหารนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ รวมทั้งลดระยะเวล าเคอร์ฟิว หรือ ห้ามออกนอกเคหะสถานในย ามวิกาล 1 ชั่วโมง

ในส่วนของการผ่อนปรนร้านอาหารให้นั่งรับประทานในร้านได้นั้น จะมี 2 ส่วน คือ

1.ร้านอาหารที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือ เปิดแอร์ อนุญาตนั่งรับประทานในร้านได้คิดเป็น 50 เปอร์เซนต์ ของจำนวนที่นั่งในร้าน

2.ร้านอาหารที่ไม่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือไม่เปิดแอร์ ให้นั่งได้ 75 เปอร์เซนต์ ของจำนวนที่นั่งในร้าน

ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุขเข้มงวด อาทิ พนักงานสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวล า ห้ามต ะโกนสั่งอาหาร ห้ามรวมกลุ่ม ล้างมือด้วยเจลล์

ส่วนการลดเวล าเคอร์ฟิวนั้น ยังห้ามประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้มออกนอกเคหสถาน แต่ศบค.ชุดเล็กหารือและลงมติให้ ลดเวล าลงจากเดิม 1 ชั่วโมง เหลือเวล า 22.00 ถึง 04.00 น. จากเดิม 21.00-04.00 น.

นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่จะเสนอเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ เพื่อลงมติว่าจะเห็นชอบตามศบค.ชุดเล็กหรือไม่ แล้วจะเริ่มบังคับใช้เมื่อไร

อย่างไรก็ตาม ศบค.ชุดเล็ก เคาะคล ายล็อกดาวน์ นั่งทานอาหารในร้านได้-ลดเวล าเคอร์ฟิว