รพ.แถลงแล้ว ต้องรอผลชั้นสูตร ฉบับสมบูรณ์

ยังเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตติดตามอย่างเข้มข้น วันที่ 25 ส.ค. 64 กรณีข้อสงสัยสาเหตุการตายของผู้ต้องหา ที่ถูก ผกก.นครสวรรค์ และพวกใช้ถุงดำคลุมศีรษะ ทำร้ายจนเสียชีวิต เรื่องนี้ โรงพยา บาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ออกแถลงการณ์แล้วว่า

เรื่องการออกหนังสือรับรองการตาย กรณีสันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน ผู้เสียชีวิตอายุ 24 ปี ได้รับการส่งตัวมาจากโรงพย าบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 19.20 น. และเสี ยชีวิ ตลงในวันที่ 6 ส.ค.64 เวลา 13.20 น.

โดยทราบประวัติจาก รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ว่า ผู้ตายวิ่งหนีตำรวจขณะจับย าเสพติดแล้วล้มลงหมดสติ ผู้ป่ว ยไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในโรงพย าบาล

ซึ่งหลังเสียชีวิตได้ทำการชันสูตรพลิกศพที่กลุ่มงานนิติเวช โดยแพทย์นิติเวช และทำการผ่าศพในวันที่ 7 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. เนื่องจากต้องรอผลตรวจโ ค วิ ดของผู้ตาย การตรวจคัดกรองปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามีน และสารแอมเฟตามีน

โดยลงสาเหตุการตายเบื้องต้นในหนังสือรับรองการตายว่า สันนิษฐานว่าพิ ษจากสารแอมเฟตามีน

ขณะนี้กำลังรอผลตรวจระดับสารเมทแอมเฟตามีน ในเลือดและผลการชันสูตรพลิกศพ เพื่อนำมาสรุปในรายงานชันสูตรฉบับสมบูรณ์ ที่จะออกในสัปดาห์หน้า ส่วนหนังสือรับรองการตายที่แพทย์ออกให้หลังการผ่าพิสูจน์ทันที เพื่อให้ญาติไปทำมรณบัตร เป็นเพียงข้อมูลขั้นต้น

ส่วนชิ้นเนื้อจากกล้องจุลทรรศน์ และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพิ ษวิทยา ที่ออกมาในภายหลัง จะทำให้สรุปสาเหตุการตายได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

ขณะนี้ทางโรงพย าบาลสวรรค์ประชารักษ์กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รักษาพย าบาลและตรวจศพทั้งหมด เมื่อมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบ ลงวันที่ 25 ส.ค.64

ภาพเหตุการณ์