เช็กรายชื่อเลย ใครได้บ้าง ม.40 คนละ 5,000 บาท โอนเงินวันแรก 1.5 ล้านคน

ข่าวดี จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบอันเนื่องจากการล็อคดาวน์เพื่อคุมการระบา ดของ cv ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ด้วยการจ่ายเงินโครงการเยียวย าให้คนไทยกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 2,500 บาท มาตรา 39 และ มาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท ด้วยการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน

ล่าสุดวันที่ 24 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม เริ่มโอนเงินเยียวย าให้ ผู้ประกันตน มาตรา 40 คนละ 5,000 บาท ที่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขโครงการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 กิจการ

สำหรับไทม์ไลน์โอนเงินเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 40

วันที่ 24-26 ส.ค.2564 จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ชลบุรี อยุธยา และฉะเชิงเทรา ได้รับเงินเยียวย าคนละ 5,000 บาท โดยโอนให้วันละ 1.5 ล้านคน

วันที่ 27 ส.ค.2564 จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ประกอบด้วย

กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท