อนุทิน ยื่นฟ้อง ณวัฒน์ และ วิโรจน์ นัดไต่สวนมูล 29 พ.ย. นี้

ชาวเน็ตให้ความสนใจข่าวนี้เป็นจำนวนมาก (24 ส.ค.64) มีการรายงานว่า ทางด้านนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 ส.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

ได้มอบหมายให้ทนายความยื่น ฟ้ อ ง นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ต่อศ าลอาญ า ใน ข้ อ ห า ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท และ ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท โดยการโฆษณา จากกรณี ไลฟ์สดผ่านเพจเฟสบุ๊ก

โดยการอ่านข่าวการให้สัมภาษณ์ของ นายอนุทิน กรณี พ.ร.ก.จำกัดความรับผิ ดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพย าบาลผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด-19

และได้ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ มีถ้อยคำตำหนิ ให้ ร้ า ย สอดแทรกในระหว่างการอ่านข่าวหรืออ่านข้อความข่าวนั้น เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งการเสนอข่าวดังกล่าว

นายณวัฒน์ได้พูดโดยมีเจตนาที่จะชี้ชวนประชาชนให้เข้าใจนายอนุทิน ไปในทางที่เสี ย หาย ว่า เป็นผู้เสนอ พ.ร.ก.เพื่อเป็นการนิ ร โ ท ษ กรรม โดยอ้างบุคลกรทางการแ พทย์บังหน้า

ซึ่งความจริงแล้ว พ.ร.ก.ดังกล่าว ยังอยู่ในขั้นตอนตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายเพื่อพิจารณา เรื่องดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนหรือได้ศึกษาพิจารณาให้ได้ความกระจ่าง หรือแนวทางการดำเนินการ

แต่ นายณวัฒน์ กลับด่วนสรุป โดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ ทำให้นายอนุทิน ต้องเ สื่อมเ สียชื่อเ สียง ถูกดู ห มิ่ น ถูก เ ก ลี ย ด ชั ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ศ าลได้รับคำฟ้องไว้แล้ว โดยกำหนดนัดไต่สวนมูล ฟ้ อ งในวันที่ 29 พ.ย.นี้ เวลา 09.00 น

และในวันเดียวกันได้ยื่นฟ้อง นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในข้อหาเดียวกันกับ นายณวัฒน์ โดยจากการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนผ่านเพจเฟสบุ๊กและช่องยูทูปของพรรคก้าวไกล ในระหว่างการแถลงข่าวนายวิโรจน์ ได้วิพากษ์วิจารณ์ มีถ้อยคำตำหนิ ให้ ร้ า ย ต่อนายอนุทิน และตอบคำถามนักข่าว

โดยที่ไม่ใช่การติชมด้วยความเป็นธรรม โดยอาศัยสื่อมวลชนดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ไปยังประชาชนทั่วไป แสดงให้เห็นถึงเจตนาของนายวิโรจน์ที่จะชี้ชวนสาธารณชน ให้เข้าใจนายอนุทิน ไปในทางที่เสี ยหาย

ทั้งที่ พ.ร.ก.ยังอยู่ในขั้นตอนตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย แต่นายวิโรจน์ กลับวิพากษ์วิจารณ์ โดยที่มิได้เป็นการติชมโดยสุจริต เจตนามุ่งร้ าย หวังทำล ายนายอนุทิน ในทางการเมือง ทำลายพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีนายอนุทิน เป็นหัวหน้าพรรค อันอาจเป็นผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การกระทำดังกล่าวของนายวิโรจน์ ทำให้นายอนุทิน ต้อง เ สี ย ห า ย เ สื่ อ ม เ สี ย ชื่อเสียง ถูกดู ห มิ่ น ถูก เ ก ลี ย ด ชั ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ศ าลได้รับคำฟ้องไว้แล้วโดยกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 29 พ.ย.เวลา 13.30 น.