ครม. เตรียมยุติโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน และ ทัวร์เที่ยวไทย

เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอยู่ไม่น้อย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย วันที่ 24 สิงหาคม 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ทำการพิจารณาความเหมาะสมของช่วงระยะเวล าที่จะเริ่มดำเนิน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน และ โครงการทัวร์เที่ยวไทย ล าซาด้าลดหนัก

พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดให้เหมาะสม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเริ่มต้นดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการได้ภายในเดือน ต.ค.นี้ สามารถพิจารณาเสนอขอยุติโครงการ และคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

นอกจากนั้นยังขย ายระยะเวล าเนินการโครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy คิดถึงเชียงใหม่ จากเดิมที่กำหนดไว้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 ขย ายไปจนถึง 31 ธ.ค. 2564

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนารูปแบบใหม่และเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร

และยังเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขย ายระยะเวล าดำเนินโครงการกำลังใจ จากเดิมที่สิ้นสุดระยะเวล าการเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค. 2564 เป็นเดือน ธ.ค. 2564

เนื่องจากขณะนี้มีผู้ที่อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารและรอการตราจสอบข้อมูลการเดินทางภายใต้โครงการฯ

จึงจำเป็นต้องขย ายระยะเวล าดังกล่ าวเพื่อให้การเบิกจ่ายเกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น