เปิดยอดCV-19ล่าสุด พุ่งหนักทะลุ1 ล้าน

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับวันนี้ (19 ส.ค.) เมื่อเวลา 07.30 น.

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุม โ ร ค กระทรวงสาธารณสุข

เผยตัวเลขสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ CV-19 ในประเทศไทย ว่า

ล่ าสุด สถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติดเ ชื้ อ (CV-19) หรือCV-19 ในไทยวันนี้

พบผู้ติด เ ชื้ อ รายใหม่เพิ่ม 19,851 ราย แบ่งเป็นผู้ติด เ ชื้ อ ใหม่ 19,526 ราย

และผู้ติด เ ชื้ อ ในเรือนจำ 325 ราย ยอดติด เ ชื้ อ

รวมระลอกเมษายน 980,847 ราย

รวมยอดติด เ ชื้ อ สะสม 1,009,710 ราย เ สี ย เพิ่ม 240 ราย เ สี ย สะสม 8,826 ราย หาย

ป่ ว ย เพิ่ม 20,478 ราย หาย ป่ ว ย สะสมระลอกเมษายน 768,379 ราย ผู้ ป่ ว ย กำลังรักษา 205,079 ราย