ด่วนอเมริกา เร่งเตือน พบโมเดอร์นาเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเมื่อหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ว่ามีรายงานล่ าสุดที่ชี้ว่า วัคซี นต้านโ ควิด-19 ของโมเดอร์นา

อาจมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ อหั วใจอักเส บโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่ที่อายุยังน้อย มากกว่าที่เคยระบุไว้

อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่ าวระบุว่า

ยังคงเร็วเกินไปที่หน่วยงานกำกับด้านยาจะสรุปผลดังกล่าว

และยังคงต้องมีการค้นคว้าเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนจะมีการกำหนดข้อแนะนำออกมา

โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลสุขภาพ ได้มีการแจ้งเตือนไปยังบริษัทผู้ผลิตวัคซี นที่ใช้เทคโนโลยี mRNA ได้แก่ ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ให้มีการกำกับคำเตือนบนฉลากยา

ว่าการฉีดวัคซีนดังกล่าวอาจเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกล้ามเนื้ อหั วใจอักเสบ ซึ่งเบื้องต้นพบในกลุ่มของชายวัยรุ่นมากกว่ากลุ่มอื่น

อย่างไรก็ตาม หากประเมินผลประโยชน์จากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโ รคโ ควิด-19 แล้ว ยังนับว่ามีประโยชน์ในการป้องกันโรคมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกมาก

ขณะที่ข้อมูลล่ าสุดพบว่า คนที่รับวัคซีนต้านโ ค วิด-19 จากโมเดอร์นามีความเสี่ย งที่จะเกิดภาวะกล้ามเนื้ อ หั วใจขาดเลื อดมากกว่าไฟเซอร์ราว 2.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทีมวิจัยกำลังตรวจสอบและโฟกัสไปที่ข้อมูลของแคนาดาเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว

โดยเฉพาะความเสี่ยงของกลุ่มเพศชายอายุต่ำกว่า 30 ปี ที่พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหั วใ จขาดเลื อดมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทโมเดอร์นา และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ ยังไม่ได้มีการชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวกับทางสำนักข่าวรอยเตอร์แต่อย่างใด