กองสลากฯ ออกเตือน ถ้าถูกรางวัลลอตเตอรี่ มีสิทธิขึ้นเงินไม่ได้

ได้รับความสนอกสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก วันที่ 20 ส.ค.64 พ.ท.หนุน ศันสนาคม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสล ากกินแบ่งรัฐบาล กล่ าวถึงกรณีที่มีการนำสล ากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือตู้จำหน่ายสินค้า

ซึ่งเป็นการซื้ อข ายสล ากกินแบ่งรัฐบาล โดยที่ผู้ซื้ อนั้นไม่ได้รับสล ากไว้ในครอบครอง มีความเ สี่ย งต่อการไม่มีสล ากมาขึ้นเงินรางวัล

กรณีที่มีการจำหน่ายสล ากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์หรือตู้จำหน่ายสินค้า และมีการเรียกเก็บค่าบริการ โดยที่ไม่ได้เป็นตัวแทนที่รับสล ากฯ จากสำนักงานสล ากกินแบ่งรัฐบาลนั้น

หากซื้ อข ายสล ากฯ กัน โดยที่ผู้ซื้ อสล ากฯ ไม่ได้รับสล ากฯ ฉบับจริงไปไว้ในครอบครอง มีโอกาสอาจจะไม่สามารถมาขึ้นเงินรางวัลได้หากถูกรางวัล และเหตุลักษณะนี้ได้เคยเกิดขึ้นจริงแล้ว

ดังนั้น ผู้ซื้ อควรจะได้รับสล ากฯ มาไว้ในครอบครองทันทีที่ซื้ อสล ากฯ จึงขอเตือนประชาชนขอให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้ อสล ากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือตู้จำหน่ายสินค้าดังกล่ าว แนะนำว่า ควรจะซื้ อจากผู้ข ายที่เป็นตัวแทนที่รับสล ากจากสำนักงานสล ากฯ เท่านั้น

พ.ท.หนุน กล่ าวว่า ขอเตือนตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้ อจองล่วงหน้า การนำสล ากไปข ายต่อโดยไม่ได้ข ายด้วยตนเอง เป็นการกระทำที่ผิ ดเงื่อนไขในสัญญาและหลักเกณฑ์การรับสล ากไปจำหน่ายสำนักงานฯ มีสิทธิ์จะบอกเลิกสัญญา รวมถึงยกเลิกการลงทะเบียน กรณีเป็นผู้ซื้ อจองล่วงหน้าฯได้

อย่างไรก็ตาม กองสล ากฯ เตือนซื้ อลอตเตอรี่ ผ่านออนไลน์-ตู้กด เ สี่ ย งถูกรางวัลแล้วขึ้นเงินไม่ได้ ขอเตือนตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้ อจองล่วงหน้า