มีสทีน เผยแพร่รายชื่อ ประชาชนที่ได้รับสิทธิช่วยเหลือ 1,000 พร้อมกล่องยังชีพ

มีชาวเน็ตให้ความสนอกสนใจอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) หรือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ได้เปิดให้กับประชาชนที่ได้รับความเ ดือดร้อน

ลงทะเบียนได้ที่ www. มิสทีนสู้โ ค วิ ด .com เวล า 09.00 น.วันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวล า 24.00 น. เพื่อรับเงินสด 1,000 บ าท และกล่องสินค้ามิสทีนเพื่อดำรงชีพ มูลค่ารวมความช่วยเหลือ 10,000,000 บ าท

ล่ าสุดเว็บไซต์มิสทินสู้โ ค วิ ด ได้เผยแพร่เอกสารขอบคุณประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือจากโครงการมิสทินสู้โ ค วิ ดที่ผ่านเงื่อนไขต่างๆเพื่อแจ้งให้ทราบว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ 2 ครั้ง

โดยครั้งแรกจะประกาศรายชื่อในวันที่ 19 สิงหาคม เวล า 12.00 น. และครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม เวล า 12.00 น.เช่นกัน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียน ไว้ดังนี้

1.เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเ ดือดร้ อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2.ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร

3.ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ CV-19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

4.หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้โ ค วิ ดเท่านั้น โดย เน้นหลักการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและเ ดือดร้ อนมากที่สุด ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิการรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิถือเป็นที่สิ้ นสุด