อย.ส่งหนังสือเตือน พิมรี่พาย กรณีขายน้ำแร่ 120 แถมชุดตรวจ ATK

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจ จากกรณีที่ น.ส.พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ หรือพิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กข ายน้ำเปล่ า 1 ขวด ปริมาณ 300 ซีซี โดยระบุว่า ข ายน้ำเปล่ า ส่วนชุดตรวจ cv-19 เขาไม่ให้ข ายออนไลน์ แต่ข ายออฟไลน์ เดินข ายตามตล าดได้ เขากลัวอินเตอร์เน็ต ไม่ได้ข ายแต่แถม ข ายน้ำ 200 บ าท เดี๋ยวแพงไป เขาฟ้องกรมคุ้มครองผู้บริโภค แต่นี่เป็นน้ำแร่สามโคก หากินย ากมาก ข ายขวดละ 120 บ าท แถมชุดตรวจ 1 อัน ซึ่งในระหว่างนั้น ได้ระบุว่ามีผู้สั่งซื้ อแล้วกว่า 12,000 ชุด

ล่ าสุดวันที่ 17 ส.ค. นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและย า กล่ าวถึงกรณีดังกล่ าวว่า เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ ตามก ฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและย า (อย.) ส่วนใหญ่ รวมถึง พ.ร.บ.เครื่องมือแ พทย์ จะถือว่าการจำหน่าย จ่ าย แจก มีความหมายเท่ากับเป็นการข ายทั้งหมด ไม่เช่นนั้น คนจะเอาเหตุผลนี้ไปทำการแจกแถม

เพราะผลิตภัณฑ์ทางการแ พทย์ต้องมีการระมัดระวัง ในส่วนของชุดตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) นั้น 1.อย.อนุญาตให้มีการข ายในร้านข ายย า คลินิก สถานพย าบาล เท่านั้น 2.การโฆษณาต้องมีการขออนุญาตจาก อย.ก่อน ถึงแม้จะเป็นคนที่สามารถโฆษณาข ายได้ เช่น ร้านข ายย าจะข ายผ่านออนไลน์ก็ต้องมาขออนุญาตว่าจะโฆษณาด้วยคำพูดอย่างไร ที่ไม่มีการพูดเกินจริง ทั้งนี้ เหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะโฆษณาก็ต้องขออนุญาตเช่นกัน

สำหรับกรณีพิมรี่พายนั้น 1.เป็นการข ายโดยบุคคลที่ อย.ไม่อนุญาตให้ข าย 2.โฆษณาด้วยการออกสื่อเช่นนี้ เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแ พทย์ ต้องขออนุญาตก่อน แต่ก็ไม่ได้ขออนุญาต และ 3.ผลิตภัณฑ์ที่นำมาข ายนั้น เท่าที่ดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. ซึ่งจากกรณีทั้งหมดนี้ ถือเป็นความผิ ดตามก ฎหมาย มีโ ทษตั้งแต่เบาไปหาหนัก สูงสุดคือ จำคุ ก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบ าท ดังนั้น จากนี้ อย.จะมีการส่งหนังสือเตือนไปยังพิมรี่พาย และให้เข้ามาพูดคุยกัน ซึ่งจะต้องดูเจตนาด้วยว่ามีเจตนาหรือไม่ หรือทำเพราะไม่รู้ว่าผิ ด เพราะบางคนที่ อย.เตือนไปแล้ว ก็เข้าใจ นพ.สุรโชคกล่ าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้มีการค้าข ายผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์จำนวนมาก บางคนมองว่าแค่ข ายของ นพ.สุรโชคกล่ าวว่า ขอย้ำว่า อย.ไม่ได้ห้ามเรื่องการโฆษณา สามารถโฆษณาได้ ก็เห็นตัวอย่างอยู่ แต่ อย.ไม่ได้อนุญาตให้ทุกผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เ สี่ยง หรือเ สี่ยงไม่มาก ประชาชนสามารถซื้อหามาใช้ได้ เช่น ย าสามัญประจำบ้าน ก็ให้โฆษณาได้ ถ้าเป็นย าอันตรา ย หรือย าควบคุมพิเศษก็ไม่อนุญาตให้โฆษณา แม้แต่อาหาร ถ้าเป็นอาหารทางการแ พทย์ก็ไม่ได้อนุญาตให้มีการโฆษณาข าย แต่โฆษณาเฉพาะกับบุคคลบางอย่างได้ อย่างไรก็ตาม ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ อย.อนุญาตให้ทำการโฆษณาได้ ก็ต้องมาขออนุญาตโฆษณา เพื่อให้ อย.ดูเรื่องข้อความการสื่อสารถึงประชาชนไม่มีการโอเวอร์เคลม หรือกล่ าวเกินจริง

ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่ าวว่า ได้เห็นข้อมูลดังกล่ าวแล้ว ต้องไปดูว่าน้ำที่นำมาข ายนั้นเป็นน้ำเปล่ าบรรจุขวด หรือว่าเป็นน้ำแร่บรรจุขวด ซึ่งผู้ข ายอาจไม่ทราบว่า กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) มีก ฎหมายควบคุมราคาน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 500-600 ซีซี จำหน่ายไม่เกินขวดละ 7 บ าท และขนาด 1,500 ซีซี จำหน่ายไม่เกินขวดละ 14 บ าท แต่หากเป็นน้ำแร่จริงในส่วนนี้ไม่มีการควบคุมราคา เพียงแต่ว่าต้องข ายในราคาที่เหมาะสม แต่ไม่สามารถกำกับราคาได้จริง เลยมีออกมาในลักษณะตามร้านอาหารที่เพิ่มราคาด้วยการแช่เย็น หรือเปลี่ยนไปข ายน้ำแร่ที่ไม่มีการควบคุมราคาแทน

หากไม่ใช่น้ำแร่ แล้วมาข ายขวดละ 120 บ าท คือผิ ดอยู่แล้ว พณ.จัดการได้ นี่เป็นการใช้เทคนิคที่มีการห้ามข ายชุดตรวจเอทีเค เพราะต้องข ายในร้ายย า เขาจึงอาศัยเทคนิค ไม่ข ายแต่เอามาแถมซึ่งเป็นการตล าดทั่วไป แต่หากจะผิ ดก ฎหมายก็ต้องไปดูน้ำที่ข ายว่าเกินราคาหรือไม่ ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะนำน้ำแร่มาข ายในราคานี้ น.ส.สารีกล่ าว และว่า แพลตฟอร์มที่มีการข ายต้องรับผิ ดชอบ เพราะจริงๆ คนข ายก็อย ากข ายชุดตรวจเอทีเค แต่ก็ไม่ควรจะมีการนำมาข ายน้ำแล้วแถมชุดตรวจ นี่เป็นวิธีหลีกเลี่ยงชัดเจน ดังนั้น แพลตฟอร์มต้องเอาลง หรือบอยคอต (Boycott) การข าย เพราะเป็นการกระทำผิ ดก ฎหมาย

น.ส.สารีกล่ าวว่า สิ่งที่สะท้อนคือ คนมีความต้องการชุดตรวจเอทีเคมาก ดังนั้น หากต้องการแก้ไขปัญหาคนนำมาข ายแบบนี้ รัฐบาลต้องรีบนำเข้าชุดตรวจที่มีคุณภาพสูงสุด รีบกระจายไปให้กลุ่มเ สี่ยง และประชาชนมีความมั่นใจที่จะใช้ เพื่อที่ประชาชนไม่ต้องไปหาซื้ อกันเอง ปัญหาเช่นนี้จะลดลง

เมื่อถามว่า หากเป็นน้ำเปล่ าธรรมดา แต่อ้างว่าเป็นน้ำแร่ มีความผิ ดหรือไม่ น.ส.สารีกล่ าวว่า ต้องมีการตรวจสอบ หากเป็นน้ำธรรมดา แต่บอกว่าเป็นน้ำแร่ก็ผิ ดหล ายกระทง

เมื่อถามต่อว่า หากเป็นการข ายน้ำแล้วแถมชุดตรวจเอทีเค สามารถทำได้หรือไม่ น.ส.สารีกล่ าวว่า จริงๆ แล้ว ก็เป็นยุทธศาสตร์การข าย ส่วนจะแถมชุดตรวจเอทีเคได้หรือไม่ ต้องไปดูก ฎหมายควบคุมเครื่องมือแ พทย์ว่า นำมาแถมได้หรือไม่ เพราะจริงๆ แล้วหากเป็นย า เอามาแจกฟรี ก็ยังไม่สามารถทำได้