พญ. พาญาติฉีดไฟเซอร์ ร่ำไห้ขอโทษ ยอมรับเห็นแก่ตัว

นับว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก จากประเด็นดร าม่ารุ นแรงในโลกออนไลน์ เมื่อเเพทย์หญิงรายหนึ่ง ใน รพ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช พาญาติที่ไม่ใช่บุคล ากรด่านหน้ามาฉีดวั คซีนไฟเซอร์ จนเกิดกระแสไม่พอใจวิพากษ์วิจารณ์ไปแย่างกว้างขวาง ต่อมา นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแ พทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอมรับว่า มีการฉีดวั คซีนไฟเซอร์โด๊สดังกล่ าวให้กับพี่สาวกับแม่จริง ของ พญ.คนดังกล่ าวจริง แต่ได้ฉีดให้พี่สาว ส่วนแม่ยังไม่ได้ฉีด เนื่องจาก ผอ.รพ.นบพิตำ สั่งห้ามฉีดวั คซีนไฟเซอร์ให้บุคคลภายนอกเด็ดขาด ต่อมาแ พทย์หญิงที่ตกเป็นข่าวได้ยื่นใบล าออกต่อ ผวจ.นครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้วตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ รพ.นบพิตำ พญ.กฤตย าณี พูลเพียร หรือ หมอกุ๊บกิ๊บ อายุ 27 ปี แ พทย์ประจำ รพ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ที่ตกเป็นข่าว เปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่า ในวันที่ 12 ส.ค. ทางทีมแ พทย์ พย าบาลและบุคล ากรด่านหน้าจะต้องเดินทางไปช่วย รพ.บุษราคัม จ.นนทบุรี ทาง รพ.จึงได้เบิกวั คซีนไฟเซอร์มา 1 ขวด ทำการฉีดให้กับบุคล ากรเป็นโด๊สที่ 3 จำนวน 6 คน ที่จะเดินทางไปช่วย รพ.บุษราคัม

พญ.กฤตย าณี กล่ าวต่อว่า หลังจากฉีดครบแล้ว พบว่ามีวั คซีนเหลือก้นขวดก็ต้องทิ้ งไปโดยเปล่ าประโยชน์ ในความคิดของตนมองว่าน่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กว่าทิ้ งถังขยะไป ต่อมาวันที่ 13 ส.ค.ทาง รพ.นบพิตำ จะทำการฉีดวั คซีนให้บุคล ากรด่านหน้าจำนวน 66 คน โดยเบิกวั คซีนไฟเซอร์มา 11 ขวด ช่วง 13.00 น. เศษ ตนได้เดินมาที่จุดฉีดวั คซีนถามทีมฉีดวั คซีนว่า มีวั คซีนเหลือก้นขวดบ้างไหม ทีมฉีดวั คซีนก็ตอบว่า บางขวดก็เหลือบางขวดไม่เหลือ โดยวั คซีนที่เหลือโด๊สที่ 7 ก้นขวดนั้น ไม่มีใครรับรองว่า มีคุณภาพหรือไม่ เขาจะไม่ให้ฉีดให้ใคร เพราะอาจจะไม่ได้คุณภาพ

หมอเลยถามว่า ขวดที่เหลือหมอขอได้ไหม เพื่อจะฉีดให้แม่กับสาว จึงโทรฯ ไปให้พี่สาวที่ช่วยงานในคลินิกหน้า ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาล า ให้ขับรถพาแม่มาด้วย โดยบอกกับพี่สาวและแม่ว่ามีวั คซีนก้นขวดที่เขาทิ้ งแล้วจะเอาไหม ฉีดไหม พี่สาวบอกว่าเอา วั คซีนอะไรก็ได้ขอให้ได้ฉีด และด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เอาวั คซีนก้นขวดที่เหลือทิ้ งถังขย ะมาฉีดให้พี่สาว จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่แจ้งเรื่องให้ ผอ.รพ.ทราบ ท่าน ผอ.จึงสั่งระงับการฉีดวั คซีนให้บุคคลภายนอก ดังนั้นแม่จึงยังไม่ได้ฉีด ตามที่เป็นข่าวทางสื่อบางสังกัดว่า หมอเบียดบังเอาวั คซีนโด๊สที่ 6 ฉีดให้แม่นั้นไม่เป็นความจริง พญ.กฤตย าณี กล่ าว

มันเป็นวั คซีนที่เหลือก้นขวดทิ้ งถังขยะจริง ๆ ทุกคนที่นั่งอยู่ก็เห็น บุคล ากรด่านหน้าที่ 66 คนทุกคนได้รับวั คซีนครบ ยอมรับว่าหมอให้พี่สาวพาคุณแม่มาด้วย แต่แม่ยังไม่ได้ฉีดวั คซีนแต่อย่างใด เพราะหลังฉีดให้พี่สาวก็มีบุคล ากรบางท่านรายงานให้ ผอ.รพ.นบพิตำว่า มีการฉีดวั คซันไฟเซอร์ของบุคล ากรด่านหน้าให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเขาก็ทำถูกต้องแล้ว จนทาง ผอ.รพ.กำชับไม่ให้ฉีดให้บุคคลภายนอก แต่หมอเองก็น้อยใจว่า เราทำงานสุ่มเ สี่ยงตรงนี้มาต่อเนื่อง แต่เราไม่สามารถที่จะเอาวั คซีนก้นขวดทิ้ งไปแล้วกลับมาฉีดให้กับแม่และพี่สาวของเราไม่ได้ เพื่อให้เขาปลอดภั ย เพราะทุกวันที่หมอมาทำงานที่ รพ.นบพิตำ คลุกคลีกับผู้ป่ว ยรวมทั้งบุคล ากรที่ติด เ ชื้ อก็มี และหมอต้องกลับไปนอนกับแม่ กับพี่สาว ที่ผ่านมาหมอเองเป็นคนเ สี่ยงและเ สียสละอยู่ด่านหน้าแต่หมอไม่สามารถที่จะดูแลปกป้องคนในครอบครัวของตัวเองได้เลย นี่คือความเห็นแก่ตัวของหมอเอง หมอก็โทษประชาชนทุกคนจริงๆ ที่หมอเห็นแก่ตัว มันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวจริงๆ พญ.กฤตย าณี กล่ าว

พญ.กฤตย าณี กล่ าวทั้งน้ำตาอีกว่า ตนน้อยใจ เ สียใจมาก ที่เกิดเรื่องดังกล่ าวขึ้นจึงได้ตัดสินใจยื่นใบล าออกและกลับไปบ้าน คิดทบทวนตัวเองว่า สิ่งที่หมอทำมันถูกไหม เราชิงล าออกแบบนี้เราได้อะไรกับการล าออก ประกอบกับหมอที่ รพ.นบพิตำ มีน้อยมาก ส่วนหนึ่งต้องไปช่วย รพ.บุษราคัม และยังจะต้องเปิด รพ.สนามนบพิตำ ถ้าหมอออกจะมีหมอไม่เพียงพอ เพราะเป็น รพ.ขนาดเล็ก มีหมอไม่กี่คน หากหมอออกไปอีกคนก็จะไม่มีคนที่จะช่วยงานในส่วนเหล่ านี้ ล่ าสุดตัดสินใจกลับมาโรงพย าบาลและไปเอาใบล าออกกลับคืนมา

หมอจะสู้ต่อเพื่อคนนบพิตำ สู่เพื่อคนไข้และจรรย าบรรณ แม้ว่าข่าวที่เกิดขึ้นและถูกโจมตีอย่างหนัก มันบั่นทอนความรู้สึก บั่นทอนจิตใจตัวหมอเอง จากความเห็นแก่ตัวของหมอที่อย ากให้คนที่เรารักคือแม่และพี่สาวได้ปลอดภั ย มีชีวิตอยู่กับเราไปนานๆ หมอกราบขออภั ยด้วย และยืนยันว่าหมอไม่ได้ไปแย่งวั คซีนของบุคล ากรด่านหน้า เพราะทุกคนเป็นคนที่หมอรัก หมอรู้จัก เป็นเพื่อนร่วมหมอ ซึ่งหมอไม่มีทางที่จะแย่งของเขามาอย่างแน่นอน หมอขอโทษนะค่ะ ที่หมอคิดน้อยไป ที่ว่าการที่เราไปหยิบวั คซีนที่เขาทิ้ งถังขยะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผิ ด ไม่ดี พญ.กฤตย าณี กล่ าวขอโทษ พร้อมยกมือไหว้ด้วยน้ำตาไหลอาบแก้ม

พร้อมกันนี้ พญ.กฤตย าณี กล่ าวทิ้ งท้ายด้วยว่า ตนเรียกร้องต่อสู้ขอวั คซีนให้กับบุคล ากรด่านหน้ามาตลอด วันนี้ถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ ไม่ว่ารัฐบาลหรือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องรีบนำวั คซีนมาฉีดให้บุคล ากรด่านหน้า ตนเองไม่อย ากฉีดเข็ม 3 อย ากเอาเข็มที่ 3 ไปฉีดให้แม่หรือคนที่เรารัก ทุกคนรักแม่รักครอบครัว โดยก่อนหน้านี้หมอกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมานาน หมอมีแม่เพียงคนเดียว ตนจึงนำแม่และพี่สาวมาอยู่ด้วย จนเมื่อประมาณ 2 อาทิตย์ ตนเป็นห่วงแม่ เพราะต้องรักษาคนไข้โควิดเมื่อกลับมาบ้านก็ต้องนอนกับแม่ ใกล้ชิดกับพี่สาว ตนเป็นบุคคลเ สี่ยงสูงคนหนึ่ง จึงตัดสินใจไปเช่าบ้านแยกให้แม่ไปอาศัยเพื่อความปลอดภั ย ส่วนตนนอนที่คลินิกกับพี่สาว.