ผอ. รพ. ขอโทษที่ทำให้ทุกคนไม่พอใจ เหตุการณ์หมอพาญาติฉีดไฟเซอร์

เรียกได้ว่าโดนคนวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก ข าดส ติเพียงเสี้ยววินาที ผอ.รพ.นบพิตำ แถลงขอโ ทษ คนไทย หลังพบ หมอพาญาติฉีดไฟเซอร์ แจง หมอเป็นคนดี ทำไปเพราะความกตัญญู

วันที่ 17 ส.ค. 64 จากกรณีมี เเพทย์หญิงรายหนึ่ง ใน รพ.นบพอตำ จ.นครศรีธรรมราช นำญาติมาฉีดไฟเซอร์ สร้างความไม่พอใจให้คนไทยเป็นอย่างมาก เพราะไฟเซอร์ที่ไทยได้รับมาตอนนี้มีไว้ให้สำหรับบุคล ากรทางการแ พทย์ด้านหน้าและประชาชนกลุ่มเ สี่ยงเท่านั้น

ล่ าสุด ผอ.รพ.นบพิตำ เปิดเผยว่า ตนรู้สึกเ สียใจและเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ขณะนี้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนโยบายชัดเจนว่า วั คซีนไฟเซอร์ 1 ขวด ผสมฉีดได้ 6 คน แต่กลับไปฉีดเพิ่มเป็น 7 คน หลังเกิดเรื่อง ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานให้นายแ พทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา

เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอย ากให้เกิดขึ้น เพราะขณะนี้ยังมีบุคล ากรด่านหน้าอีกมากมายที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากวั คซีนไฟเซอร์ไม่เพียงพอ จึงไม่ได้รับการฉีด

ตนเ สียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่ๆควรฉีดเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่ต้องการอีกหล ายคน ตนในฐานะหัวหน้าผู้บริหารจัดการวั คซีนสูงสุดของจังหวัด ขอโ ทษกับเหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งด้านคุณหมอ ได้ทำหนังสือล าออกให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ที่ผ่านมาหมอคนดังกล่าวทำหน้าที่ดีมาโดยตลอด แต่ด้วยความข าดส ติเพียงเสี้ยววินาที อีกทั้งเพราะความกตัญญู จึงตัดสินใจทำเช่นนั้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำนอกเหนือคำสั่ง ซึ่งคุณหมอได้ล าออก เพื่อแสดงความรับผิ ดชอบแล้ว ทุกคนเ สียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหวังว่าเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้จะไม่เกิดขึ้น