ครม. เห็นชอบ สั่งไฟเซอร์ 20 ล้านโดส วงเงิน 9,372 ล้าน บ.

นับว่าประชาชนให้ความสนใจกันเยอะมาก วันที่ 17 ส.ค.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กล าโหม เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติงบประมาณจัดซื้ อวั คซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส วงเงิน 9,372 ล้านบ าท โดยจะส่งมอบให้ในไตรมาส 4 ปี 64 หรือปล ายเดือนก.ย. – ต้นเดือนต.ค.64

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้สถาบันวั คซีนแห่งชาติจัดหาวั คซีนไฟเซอร์เพิ่มเติม 10 ล้านโดส

รวมทั้งสิ้นจะส่งมอบทั้งหมด 30 ล้านโดส

ช่วงไตรมาส 4 ของปี 64