ผู้อำนวยการ รพ. สั่งสอบ พญ. ขนญาติมาฉีดไฟเซอร์

เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เหตุการณ์แ พทย์สาวจากโรงพย าบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช นำครอบครัวเข้ารับวั คซีนไฟเซอร์จนเป็นโจษขานในวงการแ พทย์ บุคล ากรทางการแ พทย์ และสาธารณสุขของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ที่อยู่ในวงการหล ายคนพย าย ามสื่อสารกับสังคมฟ้ องถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกเนื่องจากเกรงว่าอาจได้รับผลกระทบ หรืออาจถูกฟ้ องร้อง

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีแ พทย์หญิงระดับปฏิบัติการณ์ของโรงพย าบาลแห่งหนึ่งได้นำครอบครัวมารับวั คซีนไฟเซอร์ในเวล าช่วงบ่ายของวันดังกล่ าว ข้อมูลจากการสืบสวนผ่านผู้เกี่ยวข้องระบุว่า ในวันนั้นได้เบิกจ่ ายวั คซีนจำนวน 11 ขวด จะมีผู้ได้รับวั คซีนซึ่งเป็นบุคล ากรด่านหน้ าที่ปฏิบัติหน้ าที่อยู่ในพื้นที่อำเภอที่เกิดเหตุจำนวน 66 คนมารอรับ

โดยวั คซีนไฟเซอร์ 1 ขวดจะสามารถฉีดให้กับบุคล ากรได้ 6 คน แต่มีเทคนิคคือแต่ละขวดหากใช้วิธีการ Low Dead Space Syringe จะสามารถดึงวั คซีนฉีดได้ถึง 7 คน ซึ่งโดยปกติแต่ละขวดนั้นจะฉีดเฉพาะ 6 คนหรือ 6โดสเท่านั้น ที่เหลือจะได้รับคำสั่งให้ทิ้ง แต่ประเด็นนี้ได้มีการเตรียมการล่วงหน้ า โดยมีผู้ที่มารับวั คซีนส่วนที่เหลือนั้นคือพี่สาวของแ พทย์หญิงคนนี้ ส่วนแม่ได้รับวั คซีนในส่วนของ 6 โดส

และเป็นที่น่าสังเกตว่า คนที่เข้ามาฉีดนั้นไม่มีใบเซ็นยินยอมรับวั คซีนและไม่มีสติ๊กเกอร์ Lot V accine ไม่มีการส่งเอกสารคีย์เข้าระบบ M OPH IC แต่สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลดังกล่ าวได้รับวั คซีนในขวดที่ 2 ใน Lot : 30125BA Exp. 30/11/2564 แต่ไม่ทราบลำดับโดส เพราะไม่มีสติ๊กเกอร์ติดให้ ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นมีแ พทย์หญิงคนดังกล่ าวกำกับอยู่ตลอด ที่สำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกล้องวงจรปิดบีนทึกภาพไว้ได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้สร้างความอึดอัดให้กับเจ้าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องหลังจากเกิดเหตุการณ์ ได้รายงานให้ผู้อำนวยการโรงพย าบาลทราบโดยทันทีแล้ว และหลังจากที่ถูกกล่ าวถึงในแวดวงเจ้าหน้ าที่มากขึ้นแ พทย์หญิงคนดังกล่ าว ได้แสดงความจำนงที่จะยื่นขอล าออกจากตำแหน่งแ พทย์ปฏิบัติการของโรงพย าบาลดังกล่ าวแล้ว

ทางด้านนายแ พทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแ พทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่ าวย้ำทุกครั้งในการประชุมและการแถลงข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนับตั้งแต่ก่อนการรับวั คซีนมาจากส่วนกล างว่าการรับวั คซีนไฟเซอร์จะต้องเป็นไปตามเจตนารมย์คือต้องเป็นแ พทย์พย าบาล บุคล ากรทางการแ พทย์ด่านหน้ าเท่านั้น

หากผิดไปจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกสังคมลงโทษ และต้องดำเนินการทางวินัย ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพย าบาลดังกล่ าวนั้นขณะนี้ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนของทางราชการแล้ว ส่วนการที่แ พทย์หญิงคนดังกล่ าวจะล าออกนั้นขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสาร