วันที่ 23 – 26 ส.ค. นี้ โอนแน่

ยังเป็นที่น่าติดตามกรณีเงินเยียวย า ประกันสังคม ม.39 – ม.40 นาง สาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยความคืบหน้าสำหรับ เงินเยียวย าผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 กรณีเยียวย า รายละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะทยอยโอนเงินเยียวย าจำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ประกัน ม.39 พื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 13 จังหวัดก่อน ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ ซึ่งมีผู้ประกันตนอยู่จำนวน 1.7 ล้านคน พร้อมกันนี้ยังขอให้ประชาชนไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเนื่องจากหากไม่ผูกจะทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้

“การที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับเงินเยียวย า 5,000 บาท จะต้องมีสถานะ active ส่วนการหลุดออกจากมาตรา 39 เกิดเมื่อท่านขาดการส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบแบบฟันหลอ คือไม่จ่ายเงินสมทบ 9 เดือนติดต่อกัน และเมื่อหลุดออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้วจะสมัครมาตรานี้อีกไม่ได้ แต่ยังสามารถไปสมัครมาตรา 40 ได้” นาง สาวลัดดา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ประกันสังคม จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามวันดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับเงินเยียวยาวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2564 (ติดต่อกัน 3 วัน)

อนึ่ง การเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 จะจ่ายเป็นรอบ ๆ ตามที่ ครม.เคาะมาตรการเยียวยาพื้นสีแดงเข้ม คือ

กลุ่ม 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา (มติ ครม.วันที่ 13 กรกฎาคม 2564)

กลุ่ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา (มติ ครม.วันที่ 20 กรกฎาคม 2564)

และกลุ่ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง (มติ ครม.วันที่ 3 สิงหาคม 2564)